II. Dünya Savaşı Öncesindeki Gelişmeler Japonya

Savaş Öncesindeki Gelişmeler Japonya konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ilk konusu olan YENİ BİR SAVAŞA DOĞRU konusu dahilindedir.

II. Dünya Savaşı Öncesindeki Gelişmeler Japonya

Japonya, Batılı devletlerin kendi aralarındaki müca­delelerinden yararlanmış, Uzak Doğu’da 1920’li ve 1930’lu yıllarda önemli bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Önceleri yumuşak yayılma politikası izleyen Japonya yayılmak istediği bölgeleri ekonomik nufuzu altına alırken 1929 dünya ekonomik krizi sonrası askeri yayılma politikası izlemeye başlamıştır.
– Pasifik’teki Alman adalarını işgal etti.
– Japonya 1931’de Mançurya’yı işgal ederek Çin’e yöneldi.
– 1933’te Japonya Milletler Cemiyeti’nden ve 1934’te  Washington  Antlaşması’ndan ayrıldı.
– 1934’te,  “Asya,  Asyalılarındır.”  diyerek Batılıların  Çin’le  olan  münasebetlerini  kesmelerini  istedi.
– Japonya, 1937’de Çin’e saldırdı.

Japonya’nın Çin’e Yönelme Nedenleri:
o İtalya’nın Habeşistan’a, Almanya’nın Ren Bölgesi’ne asker şevkini Batı kamuoyunun engelleyememesi
o Japon Hükümeti’nin yayılmacı politikalardan ce­saret alması
o Berlin-Roma Mihveri’nin kurulması
o ABD’nin tarafsızlık politikası (Monroe Doktrini gereği)
o Almanya ile Japonya arasında SSCB’ye karşı itti­fak yapılması

DİKKAT: Japonya’nın Çin’e saldırmasını çıkarlarına ters bulan SSCB, Japonya ile savaşmış, İngiltere ve Fransa’da Çin’i desteklemiştir.


] }

Tavsiye Konular

2

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri – Türkiye, savaşa fiilen girmemesine karşın; savaş şartlarından olumsuz yönde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir