2.Ünite: İkinci Dünya Savaşı

Tahran Konferansı Hakkında Kısa Bilgi

2

Tahran Konferansı Müttefik Devletlerin Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na Sokma Çabaları konu anlatımı için tıklayınız. Tahran Konferansının Tarihi: 28 Kasım -1 Aralık 1943 Tahran Konferansının Tarafları: Joseph Stalin (SSCB), Franklin D. Roosevelt (ABD), ve Winston Churchill (İngiltere) Tahran Konferansının Toplanma Amacı: Müttefiklerin Türkiye ve İran’la olan ilişkileri, Yugoslavya’daki operasyon, Japonya’nın durumu ve savaştan sonra yapılacaklar. – ABD, İngiltere ve SSCB arasında Tahran’da …

Devamını Oku

Adana Konferansı (Görüşmesi) Hakkında Bilgi

2

Adana Konferansı (Görüşmesi) Müttefik Devletlerin Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na Sokma Çabaları konu anlatımı için tıklayınız. Adana yakınlarındaki Yenice istasyonunda İngiliz Başbakanı Churchill ile Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü arasında Türkiye’nin savaşa girmesi konusunda görüşme yapılmıştır. Adana Konferansının Önemi ve Sonuçları: – İngiltere, savaşa girmesi karşılığında Türkiye’ye askeri ve ekonomik yardım etmeyi taahhüt etmiş­tir. – Türkiye, SSCB’nin savaşı kazanması sonucundaki endişelerini belirtmiştir. …

Devamını Oku

Müttefik Devletlerin Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na Sokma Çabaları

2

Müttefik Devletlerin Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na Sokma Çabaları Müttefiklerin Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na Sokmak İste­melerinin Nedenleri: -Almanlara karşı Balkanlar üzerinden yeni bir cephe açma isteği – Almanların Orta Doğu ve Kafkaslarda etkili olması – SSCB’nin, Almanya ile savaş halinde olması – Almanların Stalingrad yenilgisi üzerine Türkiye’nin stratejik konumunun daha da önem kazanması – İngiltere’nin, savaş sonrasında Balkanlardaki boş­luğun SSCB tarafından …

Devamını Oku

Türkiye’de Oluşan Turancılık Fikri (1944)

2

Türkiye’de Oluşan Turancılık Fikri (1944) İkinci Dünya Savaşı sürecinde; Türk hükümeti içe­risinde Refik Saydam, Şükrü Saraçoğlu ve Numan Menemencioğlu gibi devlet adamlarının Almanya yanlısı görüşler ileri sürmeleri Türkiye’de turancılık fikrini savunan kamuoyunun oluşmasına yol aç­mıştır. 1944’te başlayan Irkçılık-Turancılık davasında Zeki Velidi Togan, Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş’in de aralarında bulunduğu 23 kişi çeşitli cezalara çarptırılmıştır. Bu politika doğrultusunda, – Almanya …

Devamını Oku

Türkiye – Almanya Saldırmazlık Paktı

2

Türkiye – Almanya Saldırmazlık Paktı (18 Haziran 1941) İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye konu anlatımı için tıklayınız. Almanya’nın; Balkanlarda etkili olması, Yunanistan’ı işgali ve Bulgaristan’ın, Mihver Devletleri yanında sa­vaşa girmesi üzerine İngiltere Türkiye’nin, kendi ya­nında savaşa girmesi durumunda Türkiye’ye her türlü yardımı yapacağını belirtmiştir. Almanya ise, Türkiye’nin İngiltere tarafında savaşta yer almaması için saldırmazlık paktını imzalamıştır. Hitler, İsmet İnönü’ye yazdığı …

Devamını Oku

Ankara Paktı Hakkında Bilgi

2

Ankara Paktı (1939) İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye konu anlatımı için tıklayınız. SSCB ile Almanya arasında 23 Ağustos 1939’da sal­dırmazlık ve dostluk antlaşması yapılmıştır. İtalya’nın savaşa girmesi sonucunda ise Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında Ankara’da “Karşılıklı Yardım Antlaş­ması” imzalandı. Ankara Paktı’nın Maddeleri; – Avrupalı bir devlet Türkiye’ye saldırırsa İngiltere ve Fransa Türkiye’ye yardım edecek – Avrupalı bir devlet Akdeniz’de savaşa …

Devamını Oku

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri

2

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye konu anlatımı için tıklayınız. SSCB’nin daveti üzerine 25 Eylül 1939’da Türkiye ile SSCB yöneticileri arasında görüşme yaşanmıştır. Türkiye’yi SSCB’yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu temsil etmiştir. SSCB’nin, – Boğazların statüsünün kendi lehine değiştirilmesi – Boğazlarda, SSCB’ye söz söyleme ve kontrol hakkı verilmesi – Türkiye’nin, İngiltere ve Fransa …

Devamını Oku

İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türk Dış Politikası

2

İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türk Dış Politikası İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye konu anlatımı için tıklayınız. Türkiye, savaş sürecinde tarafsızlığını sürdürebilmek için değişken bir dış politika izlemişti. Savaşın ilk yıllarında Türkiye, İngiltere ve Fransa ile ilişkileri geliştirme ve yardımlaşma siyaseti izlemiş, ancak bu görüşmeler ivme kazanamamıştır. Bu durumun oluşmasında; – Türkiye’nin, askeri araç ve gerecinin çok yetersiz olması – Türkiye’nin, …

Devamını Oku

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye

2

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na fiilen katılmamasına rağmen savaş şartlarından çok fazla etkilenmiştir. Almanya ile Müttefik Devletler arasında denge poli­tikası izleyen Türkiye, savaş dışı kalmak için çabala­mıştır. Mihver ve Müttefik Devletler ise Akdeniz’deki güç dengeleri dolayısıyla, Türkiye’yi kendi yanlarına çekme politikası izlemişlerdir. İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türk Dış Politikası konu anlatımı için tıklayınız. Müttefik Devletlerin Türkiye’yi …

Devamını Oku

Birleşmiş Milletlere Bağlı ve Yardımcı Kuruluşlar

2

Birleşmiş Milletlere Bağlı ve Yardımcı Kuruluşlar Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Uluslararası çalışma sözleşmelerini hazırlar. Çalışan insanların koşullarını iyileştirmeye ve haklarını korumala­rına yardımcı olur. Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya barışma katkı sağ­lamak amacıyla eğitim ve kültürel alandaki yatırım­ları destekler, bilgisizliğin ve geri kalmışlığın önüne geçerek dünya ulusları­nın yakınlaşmasını amaçlar. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Doğal kaynakların, gıdaların ko­runmasını sağlayacak …

Devamını Oku


] }