İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türk Dış Politikası

İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türk Dış Politikası

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye konu anlatımı için tıklayınız.

Türkiye, savaş sürecinde tarafsızlığını sürdürebilmek için değişken bir dış politika izlemişti.
Savaşın ilk yıllarında Türkiye, İngiltere ve Fransa ile ilişkileri geliştirme ve yardımlaşma siyaseti izlemiş, ancak bu görüşmeler ivme kazanamamıştır.

Bu durumun oluşmasında;
– Türkiye’nin, askeri araç ve gerecinin çok yetersiz olması
– Türkiye’nin, SSCB’ye karşı savaşa girme ihtimali­nin olması
– Türkiye’nin İngiltere ve Fransa’dan büyük miktar­da askeri ve ekonomik yardım istemesi
gibi nedenler etkili olmuştur.

23 Ağustos 1939’da Almanya ile SSCB’nin saldırmaz­lık ve dostluk antlaşması yapması üzerine Türkiye, dış politikasında önemli değişiklikler yapmıştır.
Türkiye, bir taraftan İngiltere ve Fransa ile iyi ilişki­lerini geliştirmeye çalışırken bir taraftan SSCB ile dostluk politikası izlemeye çalışmıştır.

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri konu anlatımı için tıklayınız.

Ankara Paktı konu anlatımı için tıklayınız.

Türkiye – Almanya Saldırmazlık Paktı konu anlatımı için tıklayınız.

Türkiye’de Oluşan Turancılık Fikri (Pantürkizm) konu anlatımı için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

2

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri – Türkiye, savaşa fiilen girmemesine karşın; savaş şartlarından olumsuz yönde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir