Büyük Selçuklularda Hukuk

Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra Türk töresi İslami kurallar içinde yeniden gözden geçirilerek düzenlenmiştir.

Büyük Selçuklularda Hukuk
Gazneli Sultan Mahmut’u Divan-ı Mezalimde tasvir eden minyatür

1.Örfi Hukuk

  • Temelini eski Türk gelenek, görenek örf ve adetlerinin oluşturduğu hukuk sistemidir.
  • Ülkede güvenliği bozanlar ve kanunlara karşı gelenler örfi hukuka göre yargılanmıştır.
  • Vergiler, ikta, ticaret, askeri alanlara ait sorunlar bu yargıya göre çözümlenmiştir.
  • Örfi davalara Emir-i Dad adı verilen yargıçlar bakmışlardır.

OKUMA TAVSİYESİ: Türklerde Töre Hakkında Bilgi

2.Şeri Hukuk

  • Suçluları İslam inancına göre yargılayan hukuk sistemidir.

UYARI! Laik bir hukuk sistemi değildir.

  • Miras, boşanma, ölüm, hayır işleri ile ilgili sorunlar bu yargıya göre çözümlenmişlerdir.
  • Türk-İslam devletlerinde kadılara rahat çalışma ortamı sağlanmış atanmalarına ve verdikleri kararlara müdahale edilmemiştir. Ancak verilen kararlara halkın itiraz etme hakkı vardır.
  • Şer-i davalara Kadı adı verilen yargıçlar bakmışlardır.
  • Ayrıca büyük askeri davalara bakan, kadıların terfi ve görevden alınması görevini üstlenen kişiye Kadıasker (Kadı-i Leşker) denir.

OKUMA TAVSİYESİ: Divan-ı Mezalim Nedir? Görevleri Nelerdir?


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Ordusu

Büyük Selçuklu Ordusu

Bu yazımızda Büyük Selçuklu Devleti’nin ordusunu oluşturan bölümler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Büyük Selçuklu Ordusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir