Tag Archives: Büyük Selçuklularda Hukukun kaynağıı

Büyük Selçuklularda Hukuk

Büyük Selçuklularda Hukuk

Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra Türk töresi İslami kurallar içinde yeniden gözden geçirilerek düzenlenmiştir. Gazneli Sultan Mahmut’u Divan-ı Mezalimde tasvir eden minyatür 1.Örfi Hukuk Temelini eski Türk gelenek, görenek örf ve adetlerinin oluşturduğu hukuk sistemidir.Ülkede güvenliği bozanlar ve kanunlara karşı gelenler örfi hukuka göre yargılanmıştır.Vergiler, ikta, ticaret, askeri alanlara ait sorunlar bu yargıya göre çözümlenmiştir.Örfi davalara Emir-i Dad adı verilen …

Devamını Oku