Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

İkinci Beylikler Dönemi Tablo

Anadolu Beylikleri Haritası

2. Beylikler dönemini tablo halinde özetlemeye çalıştık. BEYLİĞİN ADI KURUCUSU BÖLGESİ ÖNEMİ OSMANOĞULLARI OSMAN BEY SÖĞÜT VE DOMANİÇ Anadolu’ya Türk birliğini sağlayarak üç kıtaya yayılan büyük imparatorluk haline geldiler KARAMANOĞULLARI KARAMAN BEY KONYA Osmanlı Devletini en çok uğraştıran beyliktir Resmi dili Türkçe’dir KARESİOĞULLARI KARESİ BEY BALIKESİR VE ÇANAKKALE ÇEVRESİ Denizcilikte ilerlemişlerdir. CANDAROĞULLARI ŞEMSEDDİN YAMAN CANDAR KASTAMONU VE SİNOP ÇEVRESİ Bilim …

Devamını Oku

2. Beylikler Dönemi Maddeler Halinde

2. Beylikler Dönemi Maddeler Halinde

Anadolu’da Kösedağ Savaşı sonrası Türkiye Selçuklu Devleti merkezi otoriteyi kaybedince Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu ve 2. Beylikler dönemi başladı. 2. Beylikler Dönemi Haritası OSMANOĞULLARI (1299-1922) 1- Orta Asya’daki Moğol kasırgasından kaçarak Anadolu’ya gelen Kayı boyu bu sıralarda Harzemşahlarla savaş hazırlığında olan Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubad’a 1230 Yassı Çimen Savaşı‘nda yardım etmiştir. 2- Bu hizmetlerinden dolayı sultan onları Ankara …

Devamını Oku

II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi ve Moğol İstilası

II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi ve Moğol İstilası

1. Babasının ölümü sonrasında 16 yaşında devletin başına geçen II. Gıyaseddin Keyhüsrev devleti iyi yönetememiştir. 2. Veziri Saadettin Köpek’in etkisinde kalan Keyhüsrev Saadettin Köpek’in kendisine rakip olarak gördüğü komutan ve devlet görevlilerini öldürtmüştür. 3. Devleti çıkarlarına göre yönetmeye çalışan Saadettin Köpek devletin zayıflamasına neden olmuştur. 2. Gıyaseddin Keyhüsrev Bilgi Kartı Baba İshak (Babailer) İsyanı (1240) * Moğol baskısından kaçan Türkmenler …

Devamını Oku

I. Alaaddin Keykubatın Moğollara Karşı Aldığı Tedbirler

I. Alaaddin Keykubatın Moğollara Karşı Aldığı Tedbirler

Anadolu Selçuklu Devleti Alaaddin Keykubat döneminde en parlak dönemini yaşarken, doğu da işler karışıktı. Her geçen gün yaklaşmakta olan Moğol tehlikesini fark eden Sultan I. Alaaddin Keykubat Moğollara karşı tedbirler aldı. İşte o tedbirler; I. Alaaddin Keykubatın Moğol tehlikesine karşı aldığı önlemler bilgi kartı Özellikle doğuda ki şehirler olmak üzere Konya, Kayseri ve Sivas kaleleri tahkim ettirildi.Eyyubiler, Harzemşahlar ve Abbasiler …

Devamını Oku

I. Alaeddin Keykubad Dönemi Özeti

I. Alaeddin Keykubad Dönemi Özeti

Anadolu Selçuklu Devleti en parlak zamanını Alaaddin Keykubad Dönemi’nde yaşamıştır. I. Alaaddin Keykubat Dönemi Bilgi Kartı 1. Askeri ve ticari  öneme sahip olan Kandelor’u almış ve kendi adını vermiştir. (Alaiye – Alanya) Alanya’da tersane kurarak donanmayı güçlendirmiştir. 2. Sinop’ta kurulan güçlü donanmayla sefere çıkılarak Kırım’ın Suğdak limanı fethetmiştir. Kırım deniz aşırı yapılan ilk seferdir. 3. Alaeddin Keykubat, yaptığı ticari antlaşmalar …

Devamını Oku

I. İzzeddin Keykavus Dönemi Kısaca

I. İzzeddin Keykavus Dönemi Kısaca

I. İzzeddin Keykavus Dönemi Bilgi Kartı 1. I. Gıyaseddin Keyhüsrev‘in oğlu olan İzzeddin Keykavus babasının takip ettiği ticaret politikasını devam ettirmiştir. 2. Sinop’u fethederek bu limanı ithalat ve ihracat limanı haline dönüştürmüştür. Buraya birçok tüccar yerleştirmiştir. Ayrıca burada ilk Türk tersanesini kurmuştur. 3. Kıbrıs Krallığı ve Venedik ile ticaret antlaşmaları imzalamıştır. 4. Karadeniz ticaret yolunun güvenliğini sağlayarak Trabzon Rum imparatorluğu’nu …

Devamını Oku

I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi Özet

I. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemi gelişmeleri

I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi Bilgi Kartı II. Kılıç Arslan’ın ölümü üzerine devletin başına geçen I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in hükümdarlığını kardeşleri kabul etmedikleri için tahttan indirilmiştir. Devletin başına II. Rüknedin Süleyman Şah geçmiş onun ölümü sonrasında ise I. Gıyaseddin Keyhüsrev tahta tekrar çıkmıştır. I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi Faaliyetleri Bu dönemde yapılan fetihlerde ekonomik ve ticari çıkarlar ön planda tutulmuştur. 1. Karadeniz ticaretini engelleyen …

Devamını Oku

2. Kılıç Arslan Dönemi Kısaca

2. Kılıç Arslan Dönemi Kısaca

1. II. Kılıç Arslan devletin başına geçtiği ilk dönemlerde bir taraftan kardeşleriyle diğer yandan Musul Atabeyi, Çukurova Ermenileri ve Bizans ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. II. Kılıç Arslan Dönemi Bilgi Kartı 2. Bizans’la yaptığı antlaşma sonrasında batı sınırını güvence altına alarak; Kardeşi Şahin Şah’tan — Ankara ve Çankırı’yıDanişmendlilerden — Elbistan ve Kayseri’yiMusul Atabeyliği’nden — Sivas ve Tokat’ı almıştır. II. Kılıç …

Devamını Oku

I. Mesut Dönemi (1116-1155) Özet

I. Mesut Dönemi (1116-1155) Özet

1. I. Kılıç Arslan’ın ölümü sonrasında Anadolu Selçuklu Devleti’nde taht kavgaları başlamış ve devlet zayıflamıştır. Bu durumdan yararlanmak isteyen Bizans’ın saldırısıyla Türkler; kıyı bölgelerinden iç bölgelere çekilmek zorunda kalmıştır. 2. Anadolu Selçuklu Devleti’nde taht kavgalarının yaşandığı dönemde Danişmendli Emir Gazi’nin desteğini alan I. Mesut yapılan mücadeleyi kazanarak devletin başına geçmiş ve Danişmendliler’in desteğiyle devletin başına geçtiği için bu devlete bağlı …

Devamını Oku

I. Kılıç Arslan Dönemi (1092-1107)

I. Kılıç Arslan Dönemi (1092-1107)

1. Melikşah’ın ölümü sonrasında serbest kalan 1. Kılıç Arslan Anadolu’ya gelerek 1092 yılında devletin başına geçmiş böylede Fetret Devri’ne son vermiştir. I. Kılıç Arslan Dönemi Bilgi Kartı 2. İçte düzeni sağladıktan sonra dış politakaya yönelen 1. Kılıç Arslan ilk önce İzmir merkezli kurulan Çaka beyliğiyle Bizans’a karşı ittifak yaparak Bizans’ı sıkıştırmayı hedeflemiş ancak Bizansın kışkırtmalarıyla ittifak bozulmuş ve Çaka beyliğinin …

Devamını Oku


] }