II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi ve Moğol İstilası

1. Babasının ölümü sonrasında 16 yaşında devletin başına geçen II. Gıyaseddin Keyhüsrev devleti iyi yönetememiştir.

2. Veziri Saadettin Köpek’in etkisinde kalan Keyhüsrev Saadettin Köpek’in kendisine rakip olarak gördüğü komutan ve devlet görevlilerini öldürtmüştür.

3. Devleti çıkarlarına göre yönetmeye çalışan Saadettin Köpek devletin zayıflamasına neden olmuştur.

İçindekiler

II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi ve Moğol İstilası
2. Gıyaseddin Keyhüsrev Bilgi Kartı

Baba İshak (Babailer) İsyanı (1240)

* Moğol baskısından kaçan Türkmenler Anadolu’da nüfus yoğunluğunun artmasına ve ekonomik durumun bozulmasına neden olmuştur.

* Gerek nüfus yoğunluğunun sıkıntısı, gerek adaletsiz yönetim, gerekse devlet otoritesinin sarsılması üzerine Türkmenler; Baba İshak önderliğinde Babailer isyanını çıkarmışlardır.

* İsyan kısa sürede Tokat ve Amasya’ya kadar yayılmış devletin eski gücünde olmamasından dolayı isyan uzamıştır.

Kösedağ Savaşı (1243)

*Moğolların Anadolu’ya hakim olmak istemesi.

Savaşın Gelişimi

*İran ve Kafkasya’nın büyük bölümüne hakim olan Moğollar, Anadolu’nun durumunu yakından takip etmiştir.

*Babailer isyanını bastırmada devletin zorlanması üzerine Anadolu Selçuklu Devleti’nin eski gücünde olmadığını anlamışlardır.

*Bu durumdan yararlanmak isteyen Baycu Noyan Anadolu’ya yönelerek Kösedağ Savaşı’yla Anadolu Selçuklu Devleti’ni yenilgiye uğratmıştır.

UYARI: Anadolu Selçuklu Devleti’nin iç politikasında yaşanan bu olumsuz gelişmeler devletin dış politikada da olumsuz durumlara karşılaşmasına neden olmuştur.

Savaşın Sonuçları:

1- Anadolu Selçuklu Devleti’nin otoritesi zayıflamıştır. Böylece devlet yıkılış sürecine girmiştir.

2-Anadolu Selçuklu Devleti Moğollara bağlı hale gelmiştir.

3-Savaş ortamından dolayı ticari faaliyetler aksamış böylece Anadolu’da ekonomik kayıplar yaşanmıştır.

4-Anadolu’da önemli bilim, sanat merkezleri zarar görmüş; kültürel faaliyetler durmuştur.

5-Moğol İstilasından kaçan Türkmenler Anadolu’ya gelerek Anadolu’da Türk nüfusunun artmasını sağlamışlardır. Böylece Anadolu’nun Türkleşme süreci hızlanmıştır.

6-Selçuklu Devleti’ne bağlı devlet ve beylikler bağımsızlıklarını kazanmışlardır.

7-Beyliklerin tekrar bağımsızlığına kavuşmasıyla Anadolu Türk siyasi birliği parçalanmış ve II. beylikler dönemi başlamıştır.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Moğollara Bağlı Olduğunun Göstergeleri

*Selçuklu hakanlarını Moğolların ataması

*Selçuklu paralarının Moğol hükümdarı adına bastırılması

*Selçukluların Moğollara vergi ödemeye başlaması sayılabilir.


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir