Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

Anadolu’da İlk Türk-İslam Mimari Eserleri

türkiye tarihi

Anadolu’da İlk Türk-İslam Mimari Eserleri 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi sonrası Anadolu’ya yoğun olarak gelen Türkler, beraberlerinde zengin bir Türk-İslam kültürünü getirdiler. Anadolu’yu bayındır hale getirirken Türk-İslam kültürünün en güzel örnekleriyle Küçük Asya’yı mamur kıldılar. Anadolu’da yapılan bu ilk imar hareketleri 3 dönemde gerçekleşti. Bunlar; 1. Beylikler Dönemi, Türkiye Selçukluları Dönemi ve 2. Beylikler Dönemidir. Anadolu’da İlk Türk Beylikleri Dönemi Mimari …

Devamını Oku

Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri

türkiye tarihi

Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Anadolu Selçuklu Dönemi Camileri Ağaç direkliler: Afyon ve Sivrihisar Ulu Camii Kayseri Hunat Hatun Camii (1238) Hunat Hatun Camii, Hunat Hatun Külliyesi olarak adlandırılan yapılar grubunun temel yapısıdır. Konya Alâeddin Camii (1220) Niğde Alâeddin Camii (1223) Malatya Ulu Camii (1224) Sivas Ulu Camii Konya, Sahip Ata Camii Amasya Burmalı Minare Camii (1237 – 1247) Sinop …

Devamını Oku

Anadolu Selçuklu Dönemi Medreseleri

türkiye tarihi

Anadolu Selçuklu Dönemi Medreseleri Anadolu Selçukluların ilk medresesi: Kayseri Koca Hasan Medresesi ( 1193 ) Anadolu’nun en ünlü medresesi: Erzurum Çifte Minareli Medrese Kayseri Hunat Hatun Medresesi: Alaeddin Keykubad’ın hanımı Mahperi Hatun tarafından 1238 tarihinde yaptırmıştır. Konya Karatay Medresesi: II. İzzeddin Keykavus devrinde, Emir Celaleddin Karatay tarafından, 1251 yılında yaptırılmıştır. Konya Sırçalı Medrese: 1242 yılında Bedreddin Muslih tarafından yaptırılmıştır.  Konya Altun …

Devamını Oku

Anadolu’da İlk Türk Beylikleri Dönemi Mimari Eserleri

türkiye tarihi

Malazgirt Meydan Muharebesi sonrası Anadolu’da ilk Türk devletleri kurulmaya başlamıştır. Anadolu’da ilk Türk Beylikleri dönemi mimari eserlerini beylik beylik guruplar halinde öğrenmek faydalı olacaktır. 1. Beylikler dönemi mimari eserleri KPSS’de çok ciddi soru potansiyeli taşımaktadır. Anadolu’da İlk Türk Beylikleri Dönemi Mimari Eserleri Nelerdir? DİKKAT: Çaka Beyliği’nden günümüze ulaşmış mimari eser bulunmamaktadır. ARTUKLULAR DEVRİ MİMARİ ESERLERİ (1102 – 1409 ): Diyarbakır, …

Devamını Oku

Anadolu’ya İlk Türk Akınları Hakkında Bilgi

Anadolu’ya İlk Türk Akınları Anadolu’ya yapılan ilk Türk akınları keşif amaçlı olup yerleşme amacıyla yapılmamıştır. Akınlar ile önemli yolları ve geçitleri keşfetmek, Anadolu’yu tanımak amaçlanmıştı. 1. Hun Akınları: Türklerin Anadolu’ya ilk akınları Hun Türkleri tarafından gerçekleştirilmiştir. (Bazı tarihçiler ilk akınlar olarak İskitleri söyler.) Karadeniz’in kuzeyine hâkim olan Batı Hunları (Avrupa Hunları), Kafkasları aşarak Anadolu’ya yönelmişlerdir (395). Basık ve Kursık  adındaki iki başbuğun …

Devamını Oku


] }