Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 201 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 201 Cevaplarını aşağıdan okuyabilirsiniz. Sorular 2007 yılından bu yana yayın yapan tarihportali.net tarafından cevaplanmaktadır. 6. Etkinlik: ALANYA Alanya’ya ulaştık. Burası dünyanın en güzel memleketidir. Allah diğer ülkelere tek tek bahşettiği güzellikleri burada bir araya getirmiştir. Ahalisi güzel ve temizdir. Allah’ın yarattığı insanlar içinde en şefkatlisi bunlardır. Bu ülkede bir eve misafir olduğunuzda kadın …

Devamını Oku

Miryokefalon Savaşının Önemi Maddeler Halinde

türkiye tarihi

Miryokefalon Savaşının Sebepleri için tıklayınız. Miryokefalon Savaşının Sonuçları için tıklayınız. Miryokefalon Savaşının Önemi: 1- Malazgirt’te Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış, Miryokefalon’da Anadolu’nun tapusu alınmıştır. 2- Tarihçiler bu savaştan sonra Anadolu’ya Türkiye demeye başlamıştır. 3- Türkler Bizans’a karşı son kez savunma savaşı yapmış, bu savaştan sonra Bizans savunmaya çekilmiş, Türkler taarruza geçmiştir. 4- Haçlı seferleri sırasında Bizans’a kaptırılan üstünlük geri alınmıştır. NOT: …

Devamını Oku

Miryokefalon Savaşının Sonuçları Maddeler Halinde

türkiye tarihi

Miryokefalon Savaşının Sebepleri için tıklayınız. Miryokefalon Savaşının Sonuçları: – Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti kazanmıştır. – Yapılan anlaşma ile Bizans savaş tazminatı ödemiştir. – Bu savaş Bizans’ın son saldırısı, Türklerin ise son savunma savaşıdır. – Bu savaşla birlikte Bizans’ın Türk-İslam dünyası üzerindeki baskısı sona ermiştir. – Haçlı seferlerinin başlamasıyla Bizans’a geçen üstünlük yeniden Anadolu Selçuklularına geçmiştir. – Bizans Türkleri Anadolu’dan atma …

Devamını Oku

Miryokefalon Savaşının Sebepleri Maddeler Halinde

türkiye tarihi

Miryokefalon Savaşı: Tarih: 1176 Taraflar: Bizans X Anadolu Selçuklu Devleti Yer: Denizli yakınlarında Kumdanlı vadisi. Miryokefalon Savaşının Sebepleri: 1- Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan’ın Anadolu Türk birliğini sağlaması ve büyük bir siyasi güç haline gelmesi 2- Türkmenlerin Bizans topraklarını sürekli taciz etmesi. 3- Bizans’ın Anadolu Selçuklularından bazı kale ve şehirleri istemesi. 4- Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan çıkarlmak istemesi. Savaş: Ücretli …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 200 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

1. Antalya ilinin coğrafi özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Akdeniz’in en önemli liman şehirlerinden biridir. Anadolu’nun Akdeniz’e açılan kapısı olduğu gibi Mısır ve Suriye’den gelen tacirlerinde giriş kapısıdır. 2. Türkiye Selçuklularının Akdeniz ve Karadeniz’e inmek istemesinin temel nedenleri neler olabilir? – Ticaret yollarına hakim olma. – Anadolu’nun güvenliğini sağlama. – Anadolu’da kalıcı olma. I. Gıyasettin Keyhüsrev ile I. İzzeddin Keykavus’un ticari …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 199 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

Ç. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NİN YÜKSELME DÖNEMİ, KÜLTÜR VE UYGARLIĞI Hazırlık Çalışmaları 1. Miryokefalon Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya “Türkiye” denilmesinin nedenleri nelerdir? Miryokefalon Savaşı’ndan sonra Bizans Türkleri Anadolu’dan atamayacağını anladığı için Anadolu “Türkiye” adıyla anılmaya başlamıştır. 2. Selçukluların önemli ticaret ve liman şehirlerini ele geçirmek istemelerinin nedenleri neler olabilir? Devletlerin var olmasının temel dayanaklarından biri de güçlü ekonomidir. Anadolu Selçuklu Devleti’de ekonomik …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 198 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

Haçlı Seferleri sonunda Türklerin İslam dünyasında itibarlarının artmasının nedenleri sizce nelerdir? Türk devletleri Haçlı Seferleri sırasında tampon vazifesi görmüştür. İlk 3 haçlı seferinin etkisini minimuma indiren Türk devletleridir. 1. Haçlı Seferinden sonra kurulan haçlı devletçiklerinede son veren Türk devletleridir. Haçlı Seferleri sonunda Papa ve kiliseye olan güven neden sarsılmış olabilir? Haçlı seferlerinin başlangıcında Papa ve kilise hristiyanlara zafer ve zenginlik …

Devamını Oku

Haçlı Seferlerinin Bilimsel, Kültürel ve Teknik Sonuçları Maddeler Halinde

türkiye tarihi

Haçlı Seferlerinin Bilimsel, Kültürel ve Teknik Sonuçları Maddeler Halinde – Avrupalılar İslam medeniyetini yakından tanıdılar ve faydalandılar. Ön yargılar yıkıldı. – Avrupa’da kültür hayatı canlandı. – İslam dünyası tarafından bilinen kâğıt, pusula, barut, matbaa gibi uygarlık değerleri Avrupa’ya taşındı. – Müslüman bilim adamları tarafından geliştirilen logaritma, cebir ve ayrıca satranç Haçlı Seferleri sonucunda Avru­pa’ya geçti. – Bütün bu bilgi ve …

Devamını Oku

Haçlı Seferlerinin Siyasi Sonuçları Maddeler Halinde

türkiye tarihi

Haçlı Seferlerinin Siyasi Sonuçları Maddeler Halinde •  Türklerin batı yönündeki ilerleyişi bir süre durakladı. Fetih hareketleri yavaşladı. Bizans’ın ömrü uzadı. • Türklerin İslam alamindeki presstiji arttı. • Bizans’a gerekli yardım yapılamadı. Bizans kısa bir süreliğine Batı Anadolu’yu ele geçirsede bu seferlerden zararlı çıktı. Ülke içerisindeki karışıklıklar devam etti. • Orta Çağ Avrupasında egemen olan feodalite rejimi zayıfladı. (Giden feodallerin ölmesi …

Devamını Oku

Haçlı Seferlerinin Ekonomik ve Sosyal Sonuçları Maddeler Halinde

türkiye tarihi

Haçlı Seferlerinin Ekonomik ve Sosyal Sonuçları Maddeler Halinde • İslam dünyası ile Batı arasında ticaret gelişti. • Akdeniz kıyısında ki Avrupa limanları önem kazandı. (Cenova, Marsilya) •  Türk ve İslam dünyasına ait şehirler yakılıp yıkıldı. İslam dünyası ekonomik açıdan büyük zararlar gördü. • Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı ortaya çıktı. • Papanın ve kralların yapılan seferlerin masraflarını karşılamak için bankerlerden borç …

Devamını Oku


] }