Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

Haçlı Seferlerinin Türk-İslam Dünyası Açısından Sonuçları

türkiye tarihi

Haçlı Seferlerinin Türk-İslam Dünyası Açısından Sonuçları 1 ) Türklerin İslam dünyasındaki prestiji arttı. (Türkler Haçlılara karşı tampon vazifesi gördü.) 2) Anadolu Selçuklu Devleti yıprandı. 3) Batı yönündeki ilerleyiş bir süre ertelendi, 4) Anadolu, Suriye, Filistin harap oldu. Kültür, ticaret merkezleri yok oldu. Ekonomi büyük zarar gördü. 5) Yüzyıllar süren düşmanlıklar doğdu (Aynı türden savaşlar oldu) 6) Moğol tehlikesine karşı İslam …

Devamını Oku

Haçlı Seferlerinin Türkler Açısından Sonuçları

türkiye tarihi

Haçlı Seferlerinin Türkler Açısından Sonuçları 1- Türklerin batı yönünde ki ilerleyişi durakladı. 2- Batı Anadolu Bizans’ın eline geçti. 3- Anadolu Selçuklu Devleti yıprandı. (Başkent İznik’ten Konya’ya taşındı.) 4- Bizans’ın ömrü uzadı. 5- Anadolu harabeye döndü. Ekonomik faaliyetler zayıfladı. (Özellikle ticaret) 6- Anadolu’da sanat ve kültür faaliyetleri durdu. 7- Haçlı Seferlerine karşı yapılan bu mücadele Türk devletlerini yıpratınca doğudan gelen Moğol …

Devamını Oku

Haçlı Seferlerinin Bizans Açısından Sonuçları

türkiye tarihi

Haçlı Seferlerinin Bizans Açısından Sonuçları 1- Türk ilerleyişi kısa bir süreliğine de olsa durdurudu. 2- Batı Anadolu Bizans’ın eline geçti. 3- 4. Haçlı Seferi sırasında İstanbul’da bir Latin Devleti kurulunca, İznik ve Trabzon Rum İmparatorlukları kuruldu. İznik Rum İmparatorluğu 1261 yılında Bizans İmparatorluğu’nu tekrar canlandırdı. (Trabzon Rum İmparatorluğu 1461’de Fatih Sultan Mehmet tarafından yıkıldı.) 4- 4. Haçlı Seferi sırasında İstanbul …

Devamını Oku

Haçlı Seferlerinin Dini Sonuçları Maddeler Halinde

türkiye tarihi

Haçlı Seferlerinin Dini Sonuçları Maddeler Halinde •  Papaya ve kilisenin otoritesi sarsıldı. (Vaadler gerçekleşmediği için) •  Hristiyan dünyası Müslümanları yakından tanıdı, hoşgörü ve güven ortamı gelişti. (Özellikle 3. Haçlı Seferi sırasında) •  Haçlılar kutsal yerleri Müslümanların elinden almayı başaramadı. (I. Haçlı Seferi hariç) •  Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki ayrılıklar daha da arttı. (Özellikle 4. Haçlı seferinde İstanbul’da yapılanlar bu …

Devamını Oku

IV. Haçlı Seferi Kısa Bilgi

türkiye tarihi

IV. Haçlı Seferi I. Haçlı Seferinin Sebepleri: 1- Eyyubilerin Yafa ile Suriye’deki bazı şehirleri ele geçirmesi. 2- Eyyubiler karşısında zor durumda olan Haçlılara destek vererek Kudüs’ü geri almak. IV. Haçlı Seferinin Gelişimi: Haçlılar 1204 yılında İstanbul’a geldiler. Bizans’ta ki taht kavgalarından yararlanan Haçlılar şehri yağmalamaya başladılar. Bizans’ta taht değişikliği yaşanınca halk ayaklandı, imparator ve oğlu öldürüldü. Haçlılar 1204 yılında İstanbul’da …

Devamını Oku

III. Haçlı Seferi Kısa Bilgi

türkiye tarihi

III. Haçlı Seferi (1189-1192) III. Haçlı Seferinin Sebepleri: 1187 yılında Selahattin Eyyubi’nin Hıttin Savaşı’nda Küdus Kralı’nı yenmesi ve şehri ele geçirmesi. III. Haçlı Seferine Katılanlar: Fransa Kralı Philippe Auguste (Filip Ogüst), Alman Kralı Friederich Barbarossa (Frederik Barbaros), İngiliz Kralı Arslan Yürekli Richard (Rişar) III. Haçlı Seferinin Gelişimi: Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa, 100.000 kişilik bir ordu ile Anadolu’ya girdi ama kendisi …

Devamını Oku

II. Haçlı Seferi Kısa Bilgi

türkiye tarihi

II. Haçlı Seferi II. Haçlı Seferinin Sebebi: – Musul Atabeyi Nureddin Mahmut Zengi’nin Urfa’yı Haçlılardan geri alması. Papa’nın çağrısı üzerine bu sefere Fransa Kralı VII. Lui ile Alman İmparatoru III. Kontrat katılmışlardır. Anadolu’dan geçmek isteyen Haçlı orduları Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Mesut tarafından mağlup edildi. II. Haçlı Seferinin Sonucu: Kıyıdan ve denizden devam edip Şam’ı kuşattılarsada başarılı olamadılar. II. Haçlı Seferinin …

Devamını Oku

I. Haçlı Seferi Kısa Bilgi

türkiye tarihi

I. Haçlı Seferi 600.000 kişilik Haçlı ordusu, Bizans İmparatorluğu ile anlaşarak Anadolu’ya geçti. Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan Haçlılara ağır kayıplar verdirsede İznik Haçlıların eline geçti. Anadolu’yu geçip Kudüs’e geldiklerinde Haçlıların sayıları 50.000’e düşmüştü. I. Haçlı Seferinin Sonuçları 1- Kudüs, Urfa ve Antakya, Haçlıların;  İznik ve Batı Anadolu ise Bizanslıların eline geçti. 2- Türkler Orta Anadolu’ya çekilmek zorunda kaldı. …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 196 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

Haçlı Seferleri’ne genellikle yoksul ve işsiz kişilerin katılmasını gözönünde bulundurduğunuzda o günkü Avrupa’nın ekonomik durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Haçlı Seferleri’ne genellikle yoksul ve işsiz kişilerin katılması Avrupa’nın ekoomik durumunun ne kadar kötü olduğunun göstergesidir. Heleki I. Haçlı Seferi’ne 600.000 kişinin katıldığını düşünürsek ve bunların genelinin yoksul ve işsiz olduğunu Avrupa’nın ekonomik durumunu daha da iyi anlarız. NOT: Yoksul insanların bu …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 195 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

1. Ticaret yollarının Müslümanların elinde olması Avrupalıları ekonomik yönden nasıl etkilemiştir? Olumsuz etkilemiştir. Tüccarlar müslüman devletlere vergi ödeyince mallar daha pahalı bir biçimde Avrupaya ulaşmıştır. 2. Derebeylerin Haçlı Seferleri’ne katılmasının nedenleri neler olabilir? a) Müslümanların zenginliklerini ele geçirmek. b) Şan, şöhret kazanmak. (Macera arayışı) c) Toprağı olmayan soyluların toprak elde etmek istemesi. d) Papanın takdirini toplamak. 1.  Haçlılar neden Anadolu …

Devamını Oku


] }