IV. Haçlı Seferi Kısa Bilgi

IV. Haçlı Seferi

I. Haçlı Seferinin Sebepleri:

1- Eyyubilerin Yafa ile Suriye’deki bazı şehirleri ele geçirmesi.

2- Eyyubiler karşısında zor durumda olan Haçlılara destek vererek Kudüs’ü geri almak.

IV. Haçlı Seferinin Gelişimi:

Haçlılar 1204 yılında İstanbul’a geldiler. Bizans’ta ki taht kavgalarından yararlanan Haçlılar şehri yağmalamaya başladılar. Bizans’ta taht değişikliği yaşanınca halk ayaklandı, imparator ve oğlu öldürüldü. Haçlılar 1204 yılında İstanbul’da bir Latin İmparatorluğu kurdular.

IV. Haçlı Seferinin Sonuçları

1- İstanbul’da bir Latin İmparatorluğu kuruldu.

2- Bizans İmparatorluğu’ndaki hanedan üyeleri İstanbul’dan ayrılarak İznik ve Trabzon’da iki ayrı devlet kurdular. İznik Devleti 1261 yılında İstanbul’daki Latin İmparatorluğu’na son vererek Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlan-dırdı. Trabzon İmparatorluğu ise Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethettiği tarihe kadar varlığını sürdürdü (1461).

IV. Haçlı Seferinin Önemi:

1- Amacı dışına çıkmış bir haçlı seferidir.

2- Bizans İmparatorluğu’nu yıpratmıştır.

3- Katolik ve ortodoxlar arasındaki çizgiyi keskinleştirmiştir.


] }

Tavsiye Konular

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, diğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte, en etkili devlet Büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir