Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

Haçlı Seferlerinin Nedenleri Maddeler Halinde

türkiye tarihi

Haçlı Seferlerinin Nedenleri Haçlı Seferlerinin Dini Nedenleri 1- Hristiyanların başta Kudüs olmak üzere Antakya ve Urfa gibi kutsal şehirleri müslümanlardan almak istemeleri 2- Papa’nın nüfuz alanını genişletmek istemesi. (Papanın kışkırtması.) 3- Kluni tarikatının çalışmaları. Haçlı Seferlerinin Ekonomik Nedenleri 1- Avrupa’nın fakirliği karşısında İslam dünyasının zenginliği. 2- Avrupa’nın ipek ve baharat yolunu ele geçirme isteği. 3- Toprağı olmayan soyluların toprak elde …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 194 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

HAÇLI SEFERLERİ Hazırlık Çalışmaları 1.  Avrupa’nın ekonomik durumunun Haçlı Seferlerinin düzenlenmesindeki rolünü araştırınız. Bu dönemde İslam dünyası çok zengin iken Avrupa açlık ve sefalet içinde idi. Avrupalılar bu zenginlikleri ele geçirmek istiyordu. Ayrıca toprağı olmayan soylularda Ortadoğuda toprak sahibi olmayı amaçlıyorlardı. 2. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır? Kluni Tarikatı: Haçlı seferlerinin düzenlemesinde büyük etkisi olan Fransa’nın Burgonya eyaletinin Kluni manastırında …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 193 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

3. Etkinlik: I. KILIÇ ARSLAN VE HAÇLI ESİRLERİ Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan, 1096 yılında Anadolu’ya giren haçlı ordusuyla köy köy, tepe tepe savaşıyordu. Başkent İznik’i terk edip Konya’ya yerleşmek mecburiyetinde kalmıştı. Bir sabah sarayından çıkmış şehri dolaşıyordu. Esirlerin bir arada tutulduğu açık hava hapishanesinin yanından geçerken bir ses duydu: — Biz ne olacağız? Kılıç Arslan sesin geldiği yöne döndü. …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 192 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NİN KURULUŞU Hazırlık Çalışmaları 1. Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu olan Süleyman Şah’ın hayatı ile ilgili bir araştırma yapınız. Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ı hayatı için lütfen tıklayınız. 2. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır? Ferman: Hükümdarın tuğrasını taşıyan yazılı emir. Haçlılar: Avrupalı Katolik Hristiyanların, Papa’nın talebi ve çeşitli vaatleri üzerine, genellikle Müslümanların elindeki Kutsal Toprakları üzerinde askeri ve siyasi kontrol …

Devamını Oku

Kutalmışoğlu Süleyman Şah Dönemi Özet

türkiye tarihi

Kutalmışoğlu Süleyman Şah Dönemi – Arslan Yabgu’nun torunudur. 1071  Malazgirt sonrası Anadolu’nun fethi ile görevlendirilen komutanlardandır. – Süleyman Şah, 1075 yılında, Bizans’tan İznik’i alıp başkent yaptı ve bağımsızlığını ilan etti. Hükümdarlığı Melikşah ve Abbasi halifesi tarafıdan onaylandı. (1077) – Devletin sınırlarını Marmara kıyılarına kadar genişletti. – Bizans’ı  zayıflatmak amacıyla bu ülkedeki taht kavgalarına karıştı. Dragon Antlaşması ile Bizans’tan vergi almaya …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 191 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

2. Etkinlik: TÜRKİYE’DE KURULAN İLK TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİNİN ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİNE OLAN HİZMETLERİ Türkiye’de kurulan ilk Türk devlet ve beylikleri zamanında Anadolu’nun Türkleşmesi hızlanmıştır. Bu devletler, bulundukları bölgede kalmayarak hem Anadolu’nun fethine katılmışlar hem de egemen oldukları yerleri Bizans, Gürcü ve Ermenilere karşı korumuşlardır. Bizans ve Haçlı  kuvvetleriyle savaşmış, İslamiyetin Anadolu’da yayılmasına çalışmışlardır. Doğudaki Moğol baskısı sonucunda Anadolu’ya gelen Türkmenlere …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 190 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

1. Etkinlik: SALTUKLULAR DÖNEMİNDE ERZURUM Saltuklular zamanında Erzurum şehri de diğer Anadolu şehirleri gibi ekonomik ve ticari açıdan oldukça gelişmişti. Bölge, Akdeniz limanlarından ve Suriye’den hareket edip Konya, Kayseri, Sivas ve Erzincan yolu ile Azerbaycan’a, İran’a veya Türkistan’dan Erzurum’a gelip aynı yoldan Akdeniz ve Trabzon limanlarına giden büyük bir kervan yolunun güzergâhında bulunduğu için ticari hayat çok canlı idi. Ayrıca …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 189 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

XI. yüzyıldan itibaren Anadolu’da Türk devlet ve beyliklerinin kurulma sebeplerini nasıl açıklayabilirsiniz? Bu durumun temel sebebi Malazgirt Meydan Muharebesi sonrası Sultan Alp Arslan’ın uyguladığı fetih siyasetidir. Feth edene feth ettiği toprağı vererek beyliklerin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Melikşah sonrası ortaya çıkan yönetim boşluğunda beylikler bağımsız hareket etmeye başlamıştır. Danişmentli Beyliğinin Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları konusunda neler söyleyebilirsiniz? 1- Haçlılara karşı başarılı mücadeleler …

Devamını Oku

Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Anadolunun Türkleşmesine Katkıları

türkiye tarihi

Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Anadolunun Türkleşmesine Katkıları Anadolu’da İslamiyet’in yayılmasında etkili olmuşlardır. Anadolu’daki Türk fetih hareketleri hızlandırıldı. Anadolu’da Bizans, Gürcü ve Ermenilerin gücü kırıldı. Haçlılara karşı Anadolu korundu. Feth edilen şehirlerin ve köylerin isimleri Türkçeleştirildi. Anadolu’da ki küçük yerleşim birimleri büyük Türk şehirleri haline dönüştü. Yoğun Türkmen göçü ile Anadolu’daki Türk nüfusu arttı. Anadolu’da kalıcı kültür ve sanat eserleri …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 188 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

A. MALAZGİRT SAVAŞI SONRASI ANADOLU’DA KURULAN TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ Hazırlık Çalışmaları 1. Türklerin Anadolu’ya düzenli seferler yapması, Malazgirt Savaşı’ndan sonra buraya yerleşmelerinde etkili olmuş mudur? Nasıl? Olmuştur. Bu seferler sırasında Anadolu’yu tanıma imkanları olmuş, imkanları Türklere uygun olan bu coğrafyaya yerleşme kararı alınmıştır. Ayrıca bu seferler sırasında gelecekteki yerleşmenin planları yapılmış, güçlü ve alınması zor kaleler yıpratılmıştır. 2.  Anadolu’nun …

Devamını Oku


] }