9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 188 Cevapları

A. MALAZGİRT SAVAŞI SONRASI ANADOLU’DA KURULAN TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ

Hazırlık Çalışmaları
1. Türklerin Anadolu’ya düzenli seferler yapması, Malazgirt Savaşı’ndan sonra buraya yerleşmelerinde etkili olmuş mudur? Nasıl?

Olmuştur. Bu seferler sırasında Anadolu’yu tanıma imkanları olmuş, imkanları Türklere uygun olan bu coğrafyaya yerleşme kararı alınmıştır. Ayrıca bu seferler sırasında gelecekteki yerleşmenin planları yapılmış, güçlü ve alınması zor kaleler yıpratılmıştır.

2.  Anadolu’nun bayındır hâle gelmesinde Türkler’in ne gibi katkıları olmuştur? Araştırınız.

Anadolu’nun bayındır hale gelmesi için Türklerin yaptığı katkıları öğrenmek için tıklayınız.

Külliye, Kümbet, Medrese, Türkmen, Uç
Külliye, Kümbet, Medrese, Türkmen, Uç

3. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?

Külliye: Bütün hayır kurumlarının bir arada olduğu yapılar topluluğu. (Cami ile birlikte medrese, ibadet, imaret, türbe, kütüphane, hamam, aşevi, darüşşifa, kervansaray, çarşı, okul, hastane, tekke, zaviye binalarından oluşan yapılar topluluğu.)

Kümbet: Silindirik, çokgen gövdeli, konik veya piramit çatılı anıtmezar.

Medrese: Müslüman ülkelerde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adı.

Türkmen: Müslüman Oğuz.

Uç: Ortaçağda Hıristiyan ile İslam dünyasının arasındaki Müslüman sınır bölgelerine verilen ad.

Malazgirt Zaferi, özellikle Anadolu’nun fethinde ve Türk vatanı hâline gelmesinde önemli bir dönüm noktası teşkil eder. Çünkü bu zaferden sonra Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Zaferden sonra Alp Arslan, emrindeki komutanlara, şu şekilde seslenmektedir: “Arslan ve kartal yavruları gibi olunuz, yeryüzünde gece gündüz uçunuz; artık Romalılara ve Hristiyanlara aman vermeyiniz!

Siz Alp Arslan’ın komutanlarından biri olsaydınız ne yapardınız?

Anadolu’da karşıma deniz çıkıncaya kadar fethederdim.


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

3 Yorumlar

  1. Çok teşekkürler… harikasınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir