Anadolu’da İlk Türk-İslam Mimari Eserleri

Anadolu’da İlk Türk-İslam Mimari Eserleri

1071 Malazgirt Meydan Muharebesi sonrası Anadolu’ya yoğun olarak gelen Türkler, beraberlerinde zengin bir Türk-İslam kültürünü getirdiler. Anadolu’yu bayındır hale getirirken Türk-İslam kültürünün en güzel örnekleriyle Küçük Asya’yı mamur kıldılar. Anadolu’da yapılan bu ilk imar hareketleri 3 dönemde gerçekleşti. Bunlar; 1. Beylikler Dönemi, Türkiye Selçukluları Dönemi ve 2. Beylikler Dönemidir.

Anadolu’da İlk Türk Beylikleri Dönemi Mimari Eserleri için tıklayınız.

Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri için tıklayınız.

Anadolu Selçuklu Dönemi Medreseleri için tıklayınız.

Türk-İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biri de kümbet ve türbelerdir. Silindirik, çokgen gövdeli, konik veya piramit çatılı olanlarına Kümbet, dört duvarının üzeri kubbe ile örtülü olanlarına Türbe denir.

İlk Beylikler Dönemi Kümbetleri

Divriği Sitte Melik – 1228

Erzurum Emir Saltuk – 12. yüzyılın sonlarında yaptırıldığı kabul edilir

Kayseri Melik Danişment Gazi

Erzincan – Tercan Mama Hatun kümbetleri

 Anadolu Selçukluları Dönemi Kümbetleri

Konya II. Kılıçarslan Kümbeti

Kayseri Döner Kümbet

Kırşehir Cacabey Kümbeti

Ahlat Ulu Kümbet

Niğde Hüdavend Hatun Kümbeti

 


] }

Tavsiye Konular

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, diğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte, en etkili devlet Büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir