Kutalmışoğlu Süleyman Şah Dönemi Özet

Kutalmışoğlu Süleyman Şah Dönemi

– Arslan Yabgu’nun torunudur. 1071  Malazgirt sonrası Anadolu’nun fethi ile görevlendirilen komutanlardandır.

– Süleyman Şah, 1075 yılında, Bizans’tan İznik’i alıp başkent yaptı ve bağımsızlığını ilan etti. Hükümdarlığı Melikşah ve Abbasi halifesi tarafıdan onaylandı. (1077)

– Devletin sınırlarını Marmara kıyılarına kadar genişletti.

– Bizans’ı  zayıflatmak amacıyla bu ülkedeki taht kavgalarına karıştı. Dragon Antlaşması ile Bizans’tan vergi almaya başladı

– Batı sınırını güvence altına aldıktan sonra güney seferine çıktı. Antakya Ermeni Prens liği’ni ele geçirdi.

– Adana, Tarsus ve Antakya’yı fethederek Suriye’ye yöneldi. Suriye Selçuklu Sultanı olan Tutuş’la yaptığı Ayn Seylem Savaşı’nı kaybetti ve öldü. (1086)

– Süleyman Şah’ın oğulları Büyük Selçuklu Devleti’nin merkezi Isfahan’a getirilerek Melikşah’a teslim edildi.

Kutalmışoğlu Süleyman Şah Dönemi Hakkında bir başka özet için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, diğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte, en etkili devlet Büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir