9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 191 Cevapları

2. Etkinlik: TÜRKİYE’DE KURULAN İLK TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİNİN ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİNE OLAN HİZMETLERİ

Türkiye’de kurulan ilk Türk devlet ve beylikleri zamanında Anadolu’nun Türkleşmesi hızlanmıştır. Bu devletler, bulundukları bölgede kalmayarak hem Anadolu’nun fethine katılmışlar hem de egemen oldukları yerleri Bizans, Gürcü ve Ermenilere karşı korumuşlardır. Bizans ve Haçlı  kuvvetleriyle savaşmış, İslamiyetin Anadolu’da yayılmasına çalışmışlardır. Doğudaki Moğol baskısı sonucunda Anadolu’ya gelen Türkmenlere sahip çıkmışlardır. Böylece Anadolu’da Türk nüfusu hızla artmış ve yeni yerleşim yerleri kurulmuştur. Türkçe, çoğunluğun konuştuğu dil hâline gelmiştir. Bu devletler egemen oldukları yerlerin imarını sağlamışlar;
Anadolu kentlerini  han, hamam, kervansaray, cami ve medreselerle donatarak Türk kültür ve sanatının gelişmesinede katkıda bulunmuşlardır. XII. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Avrupalılar Anadolu’ya Türkiye demeye başlamışlardır.

Türkiye’de kurulan ilk Türk devlet ve beyliklerinin Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları nelerdir? Açıklayınız.

Türkiye’de kurulan ilk Türk devlet ve beyliklerinin Anadolu’nun Türkleşmesine katkılarını madde madde yazılmış halde görmek için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Anadolu'nun Türkleşmesi Maddeler Halinde

Anadolu’nun Türkleşmesi Maddeler Halinde

Boylar Birliğinden Devlete Türkler, Orta Asya’daki ilk dönemlerinden itibaren boylar birliği şeklinde teşkilatlanmıştır.Bu teşkilatlanmada, Türk …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir