9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 199 Cevapları

Ç. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NİN YÜKSELME DÖNEMİ, KÜLTÜR VE UYGARLIĞI

Hazırlık Çalışmaları
1. Miryokefalon Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya “Türkiye” denilmesinin nedenleri nelerdir?

Miryokefalon Savaşı’ndan sonra Bizans Türkleri Anadolu’dan atamayacağını anladığı için Anadolu “Türkiye” adıyla anılmaya başlamıştır.

2. Selçukluların önemli ticaret ve liman şehirlerini ele geçirmek istemelerinin nedenleri neler olabilir?

Devletlerin var olmasının temel dayanaklarından biri de güçlü ekonomidir. Anadolu Selçuklu Devleti’de ekonomik olarak gelişmenin ticaret yollarına hakim olmakla gerçekleşeceğini bildiğinden önemli ticaret ve liman şehirlerini ele geçirmeye çalışmıştır.

Ahilik, Bacıyan-ı Rum, Darüşşifa, Hat, Suğdak, Tersane, Tezhip
Ahilik, Bacıyan-ı Rum, Darüşşifa, Hat, Suğdak, Tersane, Tezhip

3. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?

Ahilik:Dinin temelli esnaf dayanışma örgütü.

Bacıyan-ı Rum: Ahilik teşkilatının kadın kolu

Darüşşifa:Hastane

Hat: Çizgi. Belirlenmiş olan estetik kurallara bağlı kalarak yazı yazma sanatı.

Suğdak: Kırım’da bir liman.

Tersane: Gemi yapım ve tamir tesisi.

Tezhip: Kitap süsleme sanatı.

Aşağıdaki metni okuyarak altında verilen soruyu cevaplayınız.

İmparator Manuel, Anadolu’yu geri almakta ne kadar azimli ve kararlıysa o zaman Selçuklu Devleti’nin başında bulunan Sultan II. Kılıç Arslan da onu korumakta ve savunmakta o kadar azimli ve kararlıydı. Başka bir deyişle her iki taraf da fikir, hak ve davalarından vazgeçmeyecek kadar güçlüydü. Sonunda iki ordu Anadolu’nun ve Türklüğün kaderini tayin için karşı karşıya geldi.

Miryokefalon Savaşı’nı Türkiye Selçuklu Devleti ve Bizans İmparatorluğu açısından değerlendirdiğinizde neler söyleyebilirsiniz?

Türkiye Selçuklu Devleti Açısından Miryokefalon Savaşı:

– Türklerin Bizans’a karşı son savunmasıdır.

– Türklerin Anadolu’dan atılamayacağı ve Anadolu’nun kesin bir Türk yurdu olduğu anlaşılmıştır.

– Bizanslılar ve Batılılar, Anadolu’ya “Türkiye” demeye başladılar.

– Anadolu Selçuklu Devleti İslam dünyası üzerindeki Bizans tehdidine son vermiştir.

– Anadolu’da Haçlı Seferleri ile Bizans’a kaptırılan üstünlük geri lınmıştır.

Bizans İmparatorluğu Açısından Miryokefalon Savaşı:

– Bizans’ın Türklere karşı son saldırısıdır.

– Bu savaşla Türkleri Anadolu’dan atamayacağını anlamış, elindeki toprakları koruma derdine düşmüştür.

– Bizans, Haçlı Seferleri ile elde ettiği üstünlüğü kaybetmiştir.

 


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir