Anadolu’da İlk Türk Beylikleri Dönemi Mimari Eserleri

İlk Türk Beylikleri Dönemi Mimari Eserleri

ARTUKLULAR DEVRİ MİMARİ ESERLERİ (1102 – 1409 ):

Diyarbakır, Harput, Mardin köprülerini yaptılar. (En meşhuru Malabadi Köprüsü) Bu köprüler Anadolu’da Türkler tarafından yapılan ilk köprülerdir. Bunun yanında Diyarbakır Artuklu Sarayı, Silvan (Meyyafarkin) Ulu Camii, Mardin Ulu Camii, Harput Ulu Camii, Dunaysır (Kızıltepe) Ulu Camii, Urfa Ulu Camii gibi eserler yaptılar.

 DANİŞMENDLİ DEVRİ MİMARİ ESERLERİ : ( 1080 – 1178 )

Anadolu’nun ilk medreseleri olan Tokat ve Niksar Yağıbasan Medreselerini yaptılar. Bunun yanında Niksar Ulu Camii, Kayseri Ulu Camii, Kayseri Kölük Camii, Kayseri Melik Danişment Gazi Kümbeti, Emir Gazi Kümbeti Danışmendliler döneminde yapılmıştır.

 SALTUKLU DÖNEMİ MİMARİ ESERLERİ : ( 1072–1202 )

Mama Hatun Kervansarayı ve Kümbeti, Emir Saltuk Kümbeti, Erzurum Kale Camii, Erzurum Ulu Camii, Tepsi Minare (Saat Kulesi) Saltuklular döneminde yapılmıştır.

MENGÜCEKLİ DÖNEMİ MİMARİ ESERLERİ – ( 1080 – 1228 )

Divriği Külliyesi, Divriği Kale Camii, Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi, Kayıtbay Camii, Divriği Külliyesi Mengücekler döneminde yapılmıştır.


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler1 Haçlı …

3 Yorumlar

  1. Isimsiz şahıs

    Hiiiihuvuvivivu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir