4. Ünite: İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 103 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 103 Cevapları İlk Türk devletlerinde kadının siyasi, sosyal ve ekonomik hayata etkileri neler olmuştur? Açıklayınız. İlk Türk devletlerinde kadının siyasi hayata etkileri: Kendi sarayları ve buyrukları vardır. Gerektiğinde naiblik ederler, toya katılırlar, elçi kabul ederlerdi. Dolayısıyla siyasi alanda söz sahibi idiler. İlk Türk devletlerinde kadının sosyal ve ekonomik hayata etkileri: Türk kadını pazar …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 102 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 102 Cevapları İpek Yolu’nun Türk devletleri için önemi hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız. İpek Yolu üzerinde olan Türk devletleri gerek aldıkları gümrük vergileri, gerekse pazar yerlerinde ki canlılık sebebiyle ekonomik açıdan ciddi derece de refaha ulaşmışlardır. Lakin İpek Yolu’na sadece ekonomik kazançları açısından bakmak yanlış olur. Gerek İpek Yolu’nun getirmiş olduğu ekonomik refah, gerekse …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 101 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 101 Cevapları 1. Orhun Kitabelerinin Türk tarihindeki önemi hakkında neler söylenebilir? Bu soru 9. sınıf Ekoyay Yayınları Tarih kitabının 82. sayfasında daha önce sorulmuştur. Lütfen buraya tıklayarak 3. sorunun cevabını alınız. 2. I. Köktürk Devleti’nin yıkılmasında hangi faktörler etkili olmuştur? Devlet ahenginin bozuk oluşu, Çin entrikaları, hanedan üyeler arasındaki çekişmeler, beyler ve halk …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 99 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 99 Cevapları, 1. Kürşat ve arkadaşlarının bağımsızlık mücadelesi, esaret altındaki Türk boylarını nasıl etkilemiş olabilir? Kürşat ve arkadaşlarının mücadelesi, Türklerin hiç sönmeyen bağımsızlık ateşini körüklemiştir. 2. Türk tarihinde bağımsızlık mücadelesi vererek devlet kuran başka hangi örnekler vardır? Belirtiniz. Türk tarihinde bağımsızlık mücadelesi vererek kurulan devletlere en güzel örnek Türkiye Cumhuriyeti’dir. Diğer örnekler ise …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 98 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 98 Cevapları Çin, neden Türklerin töresini bozmak istemektedir? Açıklayınız Bir toplumu ele geçirmenin en kolay yolu örfünü adetini başkalaştırmaktır. Türk örf-adetinin temelide Türk töresidir. Onu bozarak Türkleri ele geçirmek hatta yok etmek niyetindedir. Doğu Köktürk Devleti ile Batı Köktürk Devleti arasında yaşanan iktidar mücadelesi I. Köktürk Devleti’ni siyasi açıdan nasıl etkilemiştir? Açıklayınız. Doğu …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 96 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 96 Cevapları Tarih şeridine göre I. Köktürk Devleti hangi devletlerle siyasi ilişkilerde bulunmuştur? Tarih şeridine göre I. Köktürk Devleti; Çin, Sasani ve Ak Hun Devleti ile siyasi ilişkilerde bulunmuştur. I. Kök Türk Devleti döneminde İslam Devleti ile siyasi ilişkiden söz etmek pek mümkün değildir. (Tarih şeridinde I. ve II. Kök Türk Devleti KökTürkler …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 95 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 95 Cevapları ETKİNİK Avrupa Hun Devleti’nin Avrupa’ya etkilerini aşağıdaki tabloya yazınız. Siyasi Orta Avrupa’da ki tüm kavimleri egemenliği altına almış, Doğu ve Batı Roma’yı baskı altına almıştır. Kültürel Avrupalılar, Türklerden savaş tekniklerini öğrendiler. (Özellikle onlu sistem) Türklerde ki alp kavramı, Avrupa’da şövalyelik kavramının temelini oluşturmuştur. Ayrıca pantolon, ceket ve iç çamaşırı giymeyi, at koşumları …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 94 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 94 Cevapları Margus Antlaşması’nın Maddeleri: • Bizans’ın daha önce ödediği vergi iki katına çıkarılacaktır. • Hunlardan kaçanlar Bizans’a kabul edilmeyecektir. • Bizans, ülkesine sığınanları iade edecektir. • Bizans, Hunların düşmanlarıyla ittifak yapmayacaktır. Margus Antlaşması’nın siyasi sonuçlarını her iki ülke açısından değerlendiriniz. (Margus Barış Antlaşması’nın önemi) Avrupa Hun Devleti Bizans’a karşı siyasi üstünlüğü ele …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 93 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 93 Cevapları ARAŞTIRALIM Yukarıda verilen haritada Avrupa Hun Devleti’nin Avrupa üzerindeki hâkimiyet alanlarını belirleyiniz. Avrupa Hun Devleti ve diğer Türk boylarının Avrupa üzerindeki sosyal, kültürel ve askerî etkilerini araştırınız. Avrupa Hun Devleti’nin Avrupa üzerindeki hâkimiyet alanları: Sibirya, Orta Avrupa Avrupa Hun Devleti ve diğer Türk boylarının Avrupa üzerindeki sosyal, kültürel ve askerî etkileri …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 92 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 92 Cevapları ETKİNLİK Kavimler Göçü’nün Avrupa’daki siyasi, sosyal, kültürel ve dinî sonuçlarını araştırarak aşağıdaki tabloya kısaca yazınız. Siyasi 1- Avrupa uzun yıllar boyunca karışıklık içinde kal­mıştır. 2- Avrupa Hun İmparatorluğu kurulmuştur. 3- Roma imparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 4- 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu yıkıl­mıştır. 5- Avrupa’da Feodalite …

Devamını Oku


] }