4. Ünite: İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 90 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 90 Cevapları Türklere ait mezarların bulunmasında tarihe yardımcı hangi bilim dalından faydalanılmıştır? Açıklayınız. Türklere ait mezarların bulunmasında tarihe yardımcı hangi bilim dallarında arkeolojiden faydalanılmıştır. Zira Türklerde mezara kurgan denir. Kurganlar yığma tepe halinde olduğundan ortaya çıkarılabilmesi için kazı bilimi olan arkeoloji uzmanlarının yani arkeologların ilgili bölge de kazı yapması gerekir.

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 89 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 89 Cevapları 1. İlk Türklerin konargöçer bir yaşam sürmelerinde hangi faktörler etkili olmuştur? Açıklayınız. Hayvancılıkla uğraşmaları temel faktördür. Hayvacılıkla uğraştıktan iklim ve bitki örtüsüne göre hareketli  bir yaşam sürmek zorunda kalmışlardır. 2. Atın, Türklerin sosyal, iktisadi ve askerî hayatlarındaki önemi hakkında neler söylenebilir? Belirtiniz. At Türklerin askeri hayatında en önemli savaş aracıdır. Türk …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 88 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 88 Cevapları Türklerin savaşlarda atlı birlikler ve hafif silahlar kullanmalarının sebepleri neler olabilir? Açıklayınız. Atlı birliklerde göçebe yaşantı büyük etmendir. Türk savaş taktiği hız ve disiplin üzerine kuruludur. Hızınde en önemli unsuru at, hafif zırh ve hafif silahlardır. Türklerin savaş taktikleri hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız. Meydan savaşlarına uygundur. Temel unusr disiplin ve hızdır.

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 87 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 87 Cevapları Türklerde vatan toprağının önemi hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız. Türklerde vatan toprağı kutsaldır. Bağımsızlığın en önemli sembolüdür. İlk Türk devletlerinde ikili teşkilat uygulamasının Türk devletlerine olumlu ve olumsuz etkileri neler olmuştur? Değerlendiriniz. İlk Türk devletlerinde ikili teşkilat uygulamasının Türk devletlerine olumlu ve olumsuz etkileri için tıklayınız.

Devamını Oku

İkili Devlet Teşkilatı Hakkında Bilgi

ekoyay yayınları 3

İKİLİ TEŞKİLAT Eski Türk devletlerinde ülkenin genellikle iki bölüm (kanat) hâlinde idare edildiği görülmektedir: Bu uygulama Asya-Avrupa Hunlarında, Tabgaçlarda ve Köktürklerde doğu-batı şeklinde yine Asya Hunlarında ve Ak Hunlarda yönlere göre sağ kanat-sol kanat olarak belirlenirdi. (Bulgarlar – Macarlar (büyük – küçük),  Oğuzlar, Karluklar (iç – dış), Oğuzlar (bozok – üçok)) Bu bölümde daima bir tarafın üstünlüğü tanınırdı. Başta büyük …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 86 Cevapları

ekoyay yayınları 3

Türklerde devletin oluşumunda millet faktörüyle ilgili olarak neler söylenebilir? Açıklayınız. Türklerde ilin (devletin) oluşumunda millet çok önemlidir. Millet kılıç zoruyla değil, idarecileri ile işbirliği yaparak devleti oluştururdu. Yukarıdaki görselden hareketle Orta Asya Türk topluluklarının sosyal ve ekonomik hayatları ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabiliriz? Göçebe yaşayan Türkler, hayvancılık ile geçinmektedir. Hayvanların etinden, sütünden ve yününden faydalanılmaktadır. Açık alanda yaşayan ve hayvacılıkla …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 85 Cevapları

ekoyay yayınları 3

İlk Türk devletlerindeki kut anlayışını devletin devamlılığı açısından arkadaşlarınızla tartışınız. Kağan vefat ettiğinde yerine hanedan üyelerinin tamamı geçebiliyordu. Veraset anlayışında net kurallar yoktu. Zira kut tüm aileye verilmişti. Bu durum taht kavgalarına ve devletin güçten düşmesine sebeb oluyordu. Güçten düşen devlet ise yıkılıyordu. ETKİNLİK Yukarıdaki Orhun Kitabeleri’yle ilgili metni inceleyiniz. Edindiğiniz bilgilerden hareketle hükümdarın görevlerini verilen örnekteki gibi yazınız. (Metin …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 84 Cevapları

ekoyay yayınları 3

Ekoyay Yayıncılık 9. sınıf tarih kitabı 84. sayfa cevapları Büyük Hun Devleti’nin yıkılma sebepleri nelerdir? Açıklayınız. a) Çin entrikaları (Çinlilerin Türk Devletlerini yıkmak için uyguladığı politikalar ile ilgili bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.) b) İpek Yolu’nun Çinlilere kaptırılması c) Taht kavgaları — İkili devlet teşkilatının doğurduğu zaafiyet — Kut anlayışı sebebiyle her tiginin tahta geçme hakkına sahip olması d) Mete …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 83 Cevapları

ekoyay yayınları 3

www.tarihportali.net olarak Ekoyay Yayınları Tarih 9 kitabında bulunan soruları cevaplamaya devam ediyoruz. İşte 9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayıncılık Sayfa 83 Cevapları Mete Han’ın Çin’e yerleşmeyip Çin’i sadece vergiye bağlamasının sebepleri neler olabilir? Açıklayınız. 1- Çin’in çok kalabalık bir ülke oluşu. (Türklerin nufusu az olduğundan kalabalık Çinliler arasında eriyebilirdi.) 2- Köklü Çin kültürü. (Çin kültürü içinde Türk kültürü yine eriyebilirdi.) …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 82 Cevapları

ekoyay yayınları 3

2. KONU ORTA ASYA’DA VE AVRUPA’DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ • İKİLİ TEŞKİLAT: İlk Türk devletlerinde devletin doğu-batı (sağ-sol) biçiminde 2 bölüm halinde yönetildiği, iç işlerinde serbest olan batının dış işlerinde doğuya bağlı olduğu yönetim sistem. • ONLU SİSTEM: Ordunun 10’luk, 100’lük ve 1000’lik birimlere ayrıldığı temelini Mete Han’ın attığı askeri teşkilat. • FEODALİTE: Ortaçağ Avrupasında soyluların egemen olduğu toprağa …

Devamını Oku


] }