9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 103 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 103 Cevapları

İlk Türk devletlerinde kadının siyasi, sosyal ve ekonomik hayata etkileri neler olmuştur? Açıklayınız.

İlk Türk devletlerinde kadının siyasi hayata etkileri: Kendi sarayları ve buyrukları vardır. Gerektiğinde naiblik ederler, toya katılırlar, elçi kabul ederlerdi. Dolayısıyla siyasi alanda söz sahibi idiler.

İlk Türk devletlerinde kadının sosyal ve ekonomik hayata etkileri: Türk kadını pazar işlerine kadar evin her türlü ihtiyacını karşılardı. Hukuki özgürlüğü olup, boşanma halinde çeyizini talep edebilirdi.

UYGURLAR
Uygurlar, zaman içerisinde bozkır hayat tarzını değiştirerek yerleşik kültüre geçtiler. Manihaizm, Budizm ve İslam dinlerinin de etkisi ile eski Türklerden farklı bir yönleri ortaya çıktı. Yerleşik hayat tarzı onlara günümüze kadar gelen eşsiz sanat eserleri meydana getirme fırsatı tanıdı. Dolayısıyla Uygurlar, Türk tarihinin çok farklı bir cephesini oluşturdular.
Uygurlar, Mani dinini kabul ettikten sonra Karluklara yenilmeye başlamışlardı. Yeni kabul edilen din Uygur kağanlarının savaş isteklerini köreltmiş olmalıydı. Belki Uygurlar arasında bozkır ve şehirli olmak üzere iki farklı hayatın ortaya çıkması devletin temelini sarsan başka sebepti. Lüks ve gevşek hayat, askerî mücadelelere karşı devlet adamlarının gücünü azaltmıştı. Her ne kadar Uygur ordusu  geleneklere uygun olarak kağanların emrinde olsalar da bu gevşeme sonucunda onlar  da zaman zaman kağanlarına sadakatle bağlı olmuyorlardı.

Yukarıdaki metinde Uygurlar, daha önce kurulan Türk devletlerinden hangi yönleriyle farklılıklar taşımaktadır? Açıklayınız.

1- Yerleşik hayata geçmişlerdir.
2- Din değiştirmişlerdir.
3- Kalıcı ve eşsiz sanat eserleri bırakmışlardır.
4- Savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdir.


] }

Tavsiye Konular

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

9. sınıf tarih dersi Güç Paylaşımı ve Yönetim Organizasyonu konusu dahilinde bulunan İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir? sorularını cevaplamaya çalıştık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir