4. Ünite: İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

Uygur Devleti (744-840)

Uygur Devleti'nin özellikleri

Uygur Devleti hakkında bilgi verdiğimiz yazımızda, Uygurların siyasi tarihi, dinleri ve Manihezim dininin uygurlara olumlu olumsuz etkileri, Uygurların genel özellikleri maddeler halinde anlatılmıştır.

Devamını Oku

Atilla Dönemi Özet

Atilla Dönemi Özet

Atilla Dönemi Özet konu anlatımında Atilla'nın Doğu ve Batı Roma seferleri, Margos ve Anatolyus Antlaşması hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Devamını Oku

Orta Asya Kültür Bölgeleri

Orta Asya Kültür Bölgeleri

Arkeologların çalışmaları neticisinde Orta Asya da MÖ 4000 lere uzanan kültür bölgeleri ortaya çıkarılmıştır. Özellikle “kurgan” adı verilen mezarlar Orta Asya tarihine her mana da ışık tutmaktadır. Orta Asya Kültür Bölgeleri: En sonda konu ile ilgili video ders var. Bir baksan iyi olur. Anav Kültürü Orta Asya’da ki en eski kültür merkezidir. (MÖ 4000-MÖ 1000) Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat yakınlarındadır. Bölgede …

Devamını Oku

Nihavend Savaşı Kısaca

Nihavend Savaşı Kısaca

Sasani Devleti ile İslam Devleti arasında Hz. Ömer döneminde yapılan ve Sasani Devleti’nin yıkılması ile sonuçlanan Nihavend Savaşı Kısaca Nihavend Savaşı Nihavend Savaşının Tarihi: 642 (Hicri 21 yılı) Nihavend Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır: İslam Devleti X Sasaniler Nihavend Savaşı Hangi Halife Dönemi: Hz. Ömer Tarafların Askeri Gücü: İslam ordusu yaklaşık 30.000 kişi. Sasani ordusu 150.000 kişi. Komutanlar: Numan X Firuzan …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Oğuzlar (Uzlar)

24 oğuz boyu şeması

Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuzlar, Oğuz Han’ın 6 oğlu ve onların 4’er oğlundan meydana gelmişlerdir. Meydana gelen bu 24 boyun, ayrı adı ve unvanları vardır. 24 oğuz boyu şeması En kalabalık Türk topluluğu olan Oğuzlar, uzun süre Göktürk ve Uygur devletlerinin egemenliğinde yaşamışlardır.X. yüzyılda Oğuz Yabgu Devleti adıyla kendi devletlerini kurmuşlardır.Devletleri yıkılınca, Oğuzların bir bölümü Avrupa’ya göç ederek Hristiyanlaşmıştır. Geriye …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Kıpçaklar

9. Sınıf Tarih Kıpçaklar

– Kıpçaklar, Orta Asya’dan Avrupa’ya göç eden Türk topluluklarından biridir. KIPÇAKLAR (KUMANLAR) (1050 – 1239) 10. yüzyıldan itibaren Karadeniz’in kuzeyine hakim oldular.Karadeniz’in kuzeye Kıpçak Bozkırları (Deşti Kıpçak) denir.Rup prenslikleri ile mücadele ettiler. Bu mücadeleleri İgor Destanı‘na konu oldu.Oğuzlarla mücadeleleri Dede Korkut Hikayelerine konu olmuştur. 1091’de Bizans ile anlaşarak Peçeneklere büyük darbe vurdular.Macarların etnik yapısının oluşmasında ve Romanya Devleti’nin kurulmasında etkili …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Peçenekler Özet

9. Sınıf Tarih Peçenekler Özet

Peçenekler, Orta Asya’dan Avrupa’ya göç eden Türk topluluklarından biridir. Peçenekler Balkanların kuzeyine yerleşmişler ve Bizans ordusunda paralı askerlik yapmışlardır. 1071 Malazgirt Savaşı‘nda, Bizans ordusundaki Peçenek Türkleri, Selçuklu tarafına geçerek savaşın seyri üzerinde etkili olmuşlardır.Rusların Karadeniz’e inmesini engellemişlerdir. İstanbul’u kuşatmayı planlayan İzmir Beyi Çaka Bey ile Peçenekler ve Selçuklular ittifak yaparak Bizans’ı üçlü baskı altına almışlardır. Bu baskıdan kurtulmak isteyen Bizanslılar, …

Devamını Oku


] }