9. Sınıf Tarih Kıpçaklar

– Kıpçaklar, Orta Asya’dan Avrupa’ya göç eden Türk topluluklarından biridir.

KIPÇAKLAR (KUMANLAR) (1050 – 1239)

  • 10. yüzyıldan itibaren Karadeniz’in kuzeyine hakim oldular.
  • Karadeniz’in kuzeye Kıpçak Bozkırları (Deşti Kıpçak) denir.
  • Rup prenslikleri ile mücadele ettiler. Bu mücadeleleri İgor Destanı‘na konu oldu.
  • Oğuzlarla mücadeleleri Dede Korkut Hikayelerine konu olmuştur.
  • 1091’de Bizans ile anlaşarak Peçeneklere büyük darbe vurdular.
  • Macarların etnik yapısının oluşmasında ve Romanya Devleti’nin kurulmasında etkili olmuşlardır.
  • Moğol saldırıları sonucu yıkılmışlar, ardından da Balkanlar, Kafkaslar ve Anadolu’ya dağılmışlardır.

TAVSİYE LİNK: Kıpçaklar (Kumanlar) Hakkında Kısa Bilgi

  • Kıpçakların bir bölümü daha sonra, Altın Orda Devleti‘nin ana unsurunu oluşturmuş; bir bölümü de Eyyübi ve Memlük ordularında yer almıştır. Eyyûbiler ve Memlükler, ordularında Kıpçaklardan “Gulam” (Kölemen/Paralı asker) olarak yararlanmışlardır.
  • Codex Cumanicus: Kıpçaklar arasında Hristiyanlığı yayma amacıyla yazılmış Latince bir sözlüktür.
Kıpçaklar ile ilgili bir soru.

Tavsiye Konular

9. Sınıf Tarih Karluklar Özet

Diğer Türk devletler ve toplulukları 9. Sınıf Tarih Karluklar Özet yazımız. – Kutluk Devleti ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir