9. Sınıf Tarih Oğuzlar (Uzlar)

  • Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuzlar, Oğuz Han’ın 6 oğlu ve onların 4’er oğlundan meydana gelmişlerdir. Meydana gelen bu 24 boyun, ayrı adı ve unvanları vardır.
24 oğuz boyu şeması
24 oğuz boyu şeması
  • En kalabalık Türk topluluğu olan Oğuzlar, uzun süre Göktürk ve Uygur devletlerinin egemenliğinde yaşamışlardır.
  • X. yüzyılda Oğuz Yabgu Devleti adıyla kendi devletlerini kurmuşlardır.
  • Devletleri yıkılınca, Oğuzların bir bölümü Avrupa’ya göç ederek Hristiyanlaşmıştır. Geriye kalan bölümü ise İslamiyeti benimseyerek Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşlarında yer almıştır.
  • Oğuzların Kınık boyu Selçuklu, Kayı boyu Osmanlı, Bayındır boyu Akkoyunlu, Avşar boyu İran’da Avşar hanedanlığını kurmuştur.

TAVSİYE LİNK: Oğuzların Tarih Boyunca Kurduğu Devletlerin Adları

✓ X. yüzyıldan itibaren özellikle İran, Anadolu ve Balkanlar bölgesinde kurulan tüm beylik ve devletler, doğrudan Oğuzlar / Türkmen hanedanlar tarafından kurulmuştur.

✓ Oğuzların Avrupa’ya göç ederek Hristiyan olanlarına Uz, Ön Asya’ya yerleşerek Müslüman olanlarına Türkmen denir.

  • Günümüzde Romanya’nın kuzeyine yerleşen Uzlar, Gagavuzlar; Kiev’in güneyine yerleşen Uzlar ise Karakalpaklar olarak anılmaktadır. Bunların büyük bölümü, millî benliklerini korumayı başarmışlardır.
  • Dede Korkut hikayeleri en önemli edebi eserleridir. (Kıpçak – Oğuz mücadelelerini konu alır.)

TAVSİYE LİNK: Oğuzlar (Uzlar) Hakkında Kısa Bilgi


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Ordusu

Büyük Selçuklu Ordusu

Bu yazımızda Büyük Selçuklu Devleti’nin ordusunu oluşturan bölümler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Büyük Selçuklu Ordusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir