Oğuzlar (Uzlar) Hakkında Kısa Bilgi

Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi kapsamında yer alan Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusu alt başlığı olan Oğuzlar konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

Oğuzlar

• Oğuz Kelimesinin Anlamı: Ok+(u)z birleşiminden oluşur. Ok kabile, boy demektir. “z” ise çoğul ekidir. Dolayısıyla Oğuz boylar anlamına gelir. Müslüman oğuza Türkmen denir
• Orhun ve Selenga Nehri bölgesinde, Göktürk ve Uygur devletleri hakimiyetinde yaşadılar.
• Uygurların yıkılmasıyla birlikte Karadeniz’in kuzeyine göç ettiler ve Peçenekleri iterek o coğrafyaya yerleştiler. Burada (Mangışlak bölgesi) Oğuz Yabgu Devleti’ni kurdular.
• Oğuzların bir kısmı batıya giderken, bir kısmı güneye (İran) indi.
• İran’a inenler daha sonra ise İslamiyeti kabul ederek, Selçuklu Devleti’ni kurdular.
• Türk milletinin en kalabalık ve tarihte hem siyasi hem de uygarlık alanında en önemli rolü oynayan koludur.
• Selçuklular, Osmanlılar, pek çok beylik ve Türkiye Cumhuriyeti Oğuzlar tarafından kurulan devletlerdendir.
• Oğuzların büyük bir çoğunluğu müslüman olmuştur. Bugün Romanya’da Dobruca bölgesinde yaşayan Gagavuzlar (Gökoğuzlar) hristiyan olmalarına rağmen benliklerini kaybetmemişlerdir.

Oğuzların Tarih Boyunca Kurduğu Devletlerin isimleri için tıklayınız.


Gelen Aramalar:

oğuzlar hakkında bilgi

Tavsiye Konular

9. Sınıf Tarih Karluklar Özet

Diğer Türk devletler ve toplulukları 9. Sınıf Tarih Karluklar Özet yazımız. – Kutluk Devleti ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir