Oğuzlar (Uzlar) Hakkında Kısa Bilgi

Lise 1 tarih dersi İlk Türk Devletleri ünitesi kapsamında yer alan Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları konusu alt başlığı olan Oğuzlar konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

Oğuzlar

• Oğuz Kelimesinin Anlamı: Ok+(u)z birleşiminden oluşur. Ok kabile, boy demektir. “z” ise çoğul ekidir. Dolayısıyla Oğuz boylar anlamına gelir. Müslüman oğuza Türkmen denir
• Orhun ve Selenga Nehri bölgesinde, Göktürk ve Uygur devletleri hakimiyetinde yaşadılar.
• Uygurların yıkılmasıyla birlikte Karadeniz’in kuzeyine göç ettiler ve Peçenekleri iterek o coğrafyaya yerleştiler. Burada (Mangışlak bölgesi) Oğuz Yabgu Devleti’ni kurdular.
• Oğuzların bir kısmı batıya giderken, bir kısmı güneye (İran) indi.
• İran’a inenler daha sonra ise İslamiyeti kabul ederek, Selçuklu Devleti’ni kurdular.
• Türk milletinin en kalabalık ve tarihte hem siyasi hem de uygarlık alanında en önemli rolü oynayan koludur.
• Selçuklular, Osmanlılar, pek çok beylik ve Türkiye Cumhuriyeti Oğuzlar tarafından kurulan devletlerdendir.
• Oğuzların büyük bir çoğunluğu müslüman olmuştur. Bugün Romanya’da Dobruca bölgesinde yaşayan Gagavuzlar (Gökoğuzlar) hristiyan olmalarına rağmen benliklerini kaybetmemişlerdir.

Oğuzların Tarih Boyunca Kurduğu Devletlerin isimleri için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

9. sınıf tarih dersi Güç Paylaşımı ve Yönetim Organizasyonu konusu dahilinde bulunan İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir? sorularını cevaplamaya çalıştık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir