9. Sınıf Tarih İslamiyet Yayılıyor

9. Sınıf tarih dersi İslam Medeniyeti’nin Doğuşu ünitesi dahilinde yer alan İslamiyet Yayılıyor özeti ile sizlerleyiz. Bu konu öncesinde aşağıdaki tavsiye linki okumanız konu bütünlüğü açısından faydalı olacaktır.

TAVSİYE LİNK: İslamiyetin Doğduğu Dönemde Dünya

İslam dini, Arabistan’daki Cahiliye Dönemi uygulamalarından hangilerine karşı çıkmış olabilir?

CEVAP: Mekkeli Müşriklerin İslamiyete Karşı Çıkmalarının Nedenleri

 • Peygamberimize 610 yılında ilk vahiy geldi ve İslamın tebliği başladı.
 • İslamiyetin putlara tapma, falcılık-büyücülük, kan davaları, gasp, içki, zina, faiz ve kadınlara kötü muamele gibi birçok kötü alışkanlığı yasaklaması Mekkeli müşriklerin tepkisine sebep oldu.
 • Müşrikler ilk dönemlerde tepkilerini alay ederek gösterselerde bu tepkiler daha sonra baskı ve şiddete dönüştü.
 • Müslimanlar ise bu hareketlere aynı şekilde karşılık vermedi ve güvenli bölgelere hicret edildi.
 • 620-621-622 yıllarında Mekke’ye gelen Medineliler ile Peygamberimiz arasında görüşmeler yapıldı ve Medineliler müslüman oldular. (Akabe Biatları)
 • Müşriklerin Peygamberimizi öldürmeye karar vermesiyle 622 yılında Mekke’den Medine’ye Hicret gerçekleşti.
9. Sınıf Tarih İslamiyet Yayılıyor
İslamiyet Yayılıyor – Hicret

TAVSİYE LİNK: Hicretin Sebep ve Sonuçları Maddeler Halinde

İçindekiler

İlk Toplumsal Sözleşme

 • Hicret gerçekleştiğinde tüm Arabistan’da olduğu gibi Medine’de karışık bir yapıya sahipti.
 • Medineli müslümanlar, Mekke’den göç eden müslümanlar, Medineli müşrikler (Evs ve Hazrec isimli kabileler) ve Yahudiler bulunmaktaydı.
 • Peygamberimizin önce müslümanlar içinde, sonra tüm Medine içinde birlik ve beraberliği sağlaması gerekiyordu.
 • Peygamberimiz ilk olarak Medineli Müslümanlar (Ensar) ile Mekkeli Müslümanları (Muhacir) kardeş ilan etti.
 • Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağladıktan sonra Medine’de yaşayan diğer inanç gurupları ile zıtlaşmak yerine onlarla Medine Sözleşmesi‘ni yaptı.

TAVSİYE LİNK: Medine Sözleşmesi

 • Medine Sözleşmesi, Medine İslam Devleti’nin kurulduğunun kanıtıdır.
 • Medine’de bulunan tüm inanç guruplarının vatandaşlık bağı ile Peygamberimize bağlanması sağlanmıştır.
 • Tüm inanç gurupları inançlarında serbest bırakılmış, aralarındaki birlik beraberlik arttırılmıştır.

İslamiyet Yayılıyor İle İlgili Test Soruları

1- Müslümanlar, aşağıdakilerden hangisinin sonucunda siyasal olarak örgütlenmeye başlamıştır?
A) Hicret Olayı B) Bedir Savaşı
C) Hudeybiye Barışı D) Mekke’nin Fethi
E) Taif Seferi

2- İslam dini doğduğu dönemde, bazı gruplar tarafından tepkiyle karşılanmış ve yayılması engellenmeye çalışılmıştır.
Bu duruma İslamiyet’in,
I. tek tanrılı inanca dayanması,
II. eşitlik ilkesini savunması,
III. sosyal adalete önem vermesi
özelliklerinden hangilerine duyulan tepki neden olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

3- – Dışarıdan gelebilcek saldırılara karşı Medine, birlikte savunulacak
– Anlaşmazlıklar Hz. Muhammed’in başkanlığında çözülecek
– Medine’de herkes eşit haklara sahip olacak
– Yahudiler, ibadetlerinde serbestçe hareket edebilecek
Medine Sözleşmesi’nin maddelerine bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İslam dininin hoşgörülü olduğuna
B) Mekkelilere karşı ortak savunma önleminin alındığına
C) İç ve dış politikada güçlü adımların atıldığına
D) Medine’de sorunların barışçıl yollarla çözümlendiğine
E) Arabistan’da siyasi birliğin sağlandığına

İslamiyet Yayılıyor Konu Anlatım Videosu

] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir Yorum

 1. Teşekkürler hocam, dersten önce ön hazırlık oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir