3.Ünite: Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Halkçılık İlkesinin Anahtar Kelimeleri

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Halkçılık ilkesi ile gelebilecek sorularda genelde İnkılap Tarihi ile ilgili bir paragraf verilir ve hangi ilke ile alakalı olduğu sorulur. LGS, TYT, AYT veya KPSS de gelebilecek bu tip soruları Halkçılık İlkesinin Anahtar Kelimelerini bilen arkadaşlarımız çok rahat cevaplar. Bu ilkeyi hatırlayalım mı? Halkçılık İlkesi konu anlatımı Şuna da bak derim: Halkçılık İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde Halkçılık İlkesinin Anahtar Kelimeleri …

Devamını Oku

Milliyetçilik İlkesinin Anahtar Kelimeleri

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Milliyetçilik ilkesi TYT, AYT, KPSS ve LGS sınavlarında çok sık kullanılmaktadır. Paragrafta verilen bilginin bu ilke alakalı olup olmadığını kestirebilmek için Milliyetçilik İlkesinin Anahtar Kelimelerini bilme yeterli olacaktır. BİR BAK DERİM: Milliyetçilik İlkesi Konu Anlatımı BUNA DA BAKABİLİRSİN: Milliyetçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde Milliyetçilik İlkesinin Anahtar Kelimeleri Atatürk milliyetçiliği ayrıştırıcı değil bileştiricidir. Ulusal birlik ve beraberliği kapsar. Herhangi bir kanun, …

Devamını Oku

Cumhuriyetçilik İlkesinin Anahtar Kelimeleri

cumhuriyetçilik ilkesinin anahtar kelimeleri

Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili TYT, AYT, KPSS veya LGS de soru çözmeye çalışan bir öğrencinin Cumhuriyetçilik İlkesinin Anahtar Kelimelerini bilmesi yeterlidir. BİR BAK DERİM: Cumhuriyetçilik İlkesi konu anlatımı BUNA DA BAKSAN İYİ OLUR: Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde Cumhuriyetçilik İlkesinin Anahtar Kelimeleri Cumhuriyet demokrasinin uygulanma şeklidir. Cumhuriyetçilik ilkesinin anahtar kelimeleri; Ulusal (milli) egemenlik, ulusal irade, seçim, oy verme, millet meclisi, …

Devamını Oku

İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürk’ün inkılapçılık anlayışı Türk ulusunu muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmayı amaçlamaktadır. Aklı ve bilimi temel alır. Taklitçi değildir, ulaşılabilir ve gerçekçidir. BİR BAK DERİM: İnkılapçılık İlkesi Konu Anlatımı BU DA İŞİNE YARAR: İnkılapçılık İlkesinin Anahtar Kelimeleri İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde Atatürk döneminde yapılan bütün inkılaplar aslında inkılapçılık ilkesi çerçevesinde yapılmıştır. İnkılapçılık İlkesinin Özelliklerinden en önemlileri şöyledir; Toplumun eskiyen düzeninin yerine yeni …

Devamını Oku

Laiklik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Laiklik temelde din ve vicdan özgürlüğüdür. Dinin devlet yönetiminde, hukukta olmamasıdır. OKUMA TAVSİYESİ: Laiklik İlkesi BUNA DA BİR BAK DERİM: Laiklik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Maddeler Halinde Laiklik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde Laiklik devletin tüm din ve mezheplere aynı mesafede durmasıdır. Laik devletlerde tüm vatandaşlar dini vecibelerini özgürce yerine getirebilir. Laiklik ilkesinin özellikleri şunlardır; Devlet düzenini ve hukuk kurallarının dine …

Devamını Oku

Devletçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Devletçilik ilkesi özel sektörün gücünün yetmediği durumlarda devletin ekonomiye girmesi seklinde özetlenebilir. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde bulunduğu şartlardan dolayı ortaya çıkmıştır. OKUMA TAVSİYESİ: Devletçilik İlkesi BİR TAVSİYE DAHA: Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar Devletçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde Osmanlı Devleti’nden genç Türkiye Cumhuriyeti’ne çok zayıf bir ekonomi ve çok az düzeyde bir sermaye ve sermayedar kalmıştır. Devletin gerçekleştirmek zorunda olduğu ekonomik …

Devamını Oku

Halkçılık İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Kısaca Türk vatandaşlarının her alanda eşitliği şeklinde tanımlayabiliriz Halkçılık İlkesini. Türkiye Cumhuriyeti’nde kimsenin kimseye karşı dil, din, ırk, cinsiyet ve ekonomik açısından üstünlüğü olamaz. Kanun önünde tüm vatandaşlar eşittir. OKUMA TAVSİYESİ: Halkçılık İlkesi BİR TANE DAHA: Halkçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Maddeler Halinde Halkçılık İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde Halkçılık ilkesi halkın devlet ile olan bağını güçlendirmiştir. Zira bu ilke tüm …

Devamını Oku

Milliyetçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Ayrıştırıcı değil birleştirici olan Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinin özellikleri bu yazımızın konusu. OKUMA TAVSİYESİ: Milliyetçilik İlkesi ŞUNA DA BİR BAK İSTERSEN: Milliyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Maddeler Halinde Milliyetçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde Milliyetçilik İlkesinin Özellikleri Türk toplumunu oluşturan bireylerin birlikte yaşama ve ülkeyi kalkındırma arzusunu ifade eder.Ulusal (milli) mücadelemizde ilk uygulamaya konulan ilkedir.Din birliğine değil, birlikte yaşama arzusuna dayanır. Bu …

Devamını Oku

Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri * Demokrasilerde en iyi yönetim biçimidir.* En önemli unsur seçimdir.* Halkın, seçtiği temsilciler aracılığı ile kendini yönetmesidir.* Yeni Türk devletinin değişmez yönetim biçimi olarak kabul edildiği için temel ilkelerin başına konulmuştur.* Atatürk’e göre Türk ulusunun tabiatına ve adetlerine en uygun yönetim cumhuriyettir (Milli Egemenliktir.)* Anayasa’nın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddesidir. (Birinci …

Devamını Oku

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar 1.        Toplumun ihtiyaçlarının giderilmesinde akıl ve bilimin esas olarak alınması 2.        Kişilere din, vicdan ve ibadet özgürlüğü tanınması ** Saltanatın kaldırılması (İlk adım) ** Halifeliğin kaldırılması (en önemli aşaması) ** Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması ** Tevhid-i Tedrisat Kanunu ** Medreselerin kapatılması ** Tekke ve zaviyelerin kapatılması ** Kıyafet devrimi (Din adamlarının kıyafetlerinden bahsediyorsa) ** …

Devamını Oku


] }