3.Ünite: Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Halkçılık İlkesinin Anahtar Kelimeleri

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Halkçılık İlkesinin Anahtar Kelimeleri Konu ile ilgili örnek soru çözümü için resmin altına bakınız. * Eşitlik * Ayrılıkların kaldırılması * Dayanışma * Topluma hizmet *Sosyal devlet anlayışı *Sosyal adalet Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasını önlemek amacıyla Jön Türkler tarafından “Osmanlıcılık” fikri ön plana çıkarılmıştır. Buna göre; dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın tüm halka eşit davranılacak ve ortaya çıkacak Osmanlı ruhuyla devlet …

Devamını Oku

Milliyetçilik İlkesinin Anahtar Kelimeleri

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Milliyetçilik İlkesinin Anahtar Kelimeleri Konu ile ilgili örnek soru çözümü için resmin altına bakınız. * Ulusal (milli) bağımsızlık * Ulusal (milli) benlik * Ulusal (milli) bilinç, şuur * Ortak dil * Ortak kader * Ortak Tarih * Vatan * Türk * Milli Eğitim ve Milli Kültür ile ilgili tüm çalışmalar Türk Tarih Kurumu’nun açılmasıyla, Türklerin Orta Asya’ya kadar en eski …

Devamını Oku

Cumhuriyetçilik İlkesinin Anahtar Kelimeleri

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Cumhuriyetçilik İlkesinin Anahtar Kelimeleri Konu ile ilgili örnek soru çözümü için resmin altına bakınız. * Ulusal (milli) egemenlik * Ulusal irade * Seçim * Çok partili rejim * Seçme ve seçilme hakkı * Yönetim * İdare * Siyaset Cumhuriyet Döneminde gerçekleşen; I. 1934’te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi II. Arşın ve endaze yerine metre; okka yerine kilogram III. I. …

Devamını Oku

İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde * Toplumun eskiyen düzeninin yerine yeni ve çağdaş bir düzen getirilmesidir. Bu yeni ve çağdaş düzen köklü değişiklikler yapılarak gerçekleşir. * Atatürk İnkılâpçılığı, kendi kendini yenileyen, dinamik (değişen şartlara göre kendini yenileyen hareketli) bir yapıya sahiptir. İnkılapçılık İlkesi konu anlatımı için tıklayınız. İnkılapçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar konu anlatımı için tıklayınız.

Devamını Oku

Laiklik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Laiklik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde * Devlet düzenini ve hukuk kurallarının dine dayandırılmamasıdır. * Kişilerin din ve vicdan özgürlüklerinin sağlanmasıdır. * Bütün kurumlarda bilimsel esasların, aklın ve ileri teknolojinin kullanılmasını amaçlar. * Dinin çıkarcı kimseler tarafından sömürü aracı olarak kullanılmasının engellenmesini amaçlar. Laiklik İlkesi konu anlatımı için tıklayınız. Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar konu anlatımı için tıklayınız.

Devamını Oku

Devletçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Devletçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde * Devletin ekonomik kalkınmayı sağlamak için yaptığı bütün müdahaleler bu ilke ile ilgilidir. * Ekonomideki devletçilik, özel girişimlerin gerçekleştiremeyeceği ekonomik atılımları devletin kendi imkânlarıyla yapmasıdır. * Devletçilikte özel girişim (liberal ekonomi) engellenmez; ancak devlet ekonomiye müdahale etmeyi görevleri ve hakları arasında görür. * Bu ilke Türkiye’de zorunluluk sonucu kabul edilmiştir. * Halkçılık ilkesinin doğal sonucudur. …

Devamını Oku

Halkçılık İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Halkçılık ilkesi konu anlatımı için tıklayınız. Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar için tıklayınız. Halkçılık İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde * Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerinin zorunlu sonucu olarak Halkçılık ilkesi doğmuştur. * Bütünleyici ilkelerden milli egemenlikle doğrudan ilgilidir. * Toplumu oluşturan bireyler arasındaki ayrıcalıkların ortadan kaldırılmasıdır. * Halk arasında din, dil, ırk farklılığı olmaksızın herkesin kanun önünde eşit olmasıdır. * Halkçılık her …

Devamını Oku

Milliyetçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Milliyetçilik ilkesi konu anlatımı için tıklayınız. Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar için tıklayınız. Milliyetçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde * Türk toplumunu oluşturan bireylerin birlikte yaşama ve ülkeyi kalkındırma arzusunu ifade eder. * Ulusal (milli) mücadelemizde ilk uygulamaya konulan ilkedir. * Din birliğine değil, birlikte yaşama arzusuna dayanır. Bu nedenle laiktir. * Türk ırkının üstünlüğüne değil, ulusların eşitliği temeline dayanır. Bu …

Devamını Oku

Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Cumhuriyetçilik ilkesi konu anlatımı için tıklayınız. Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar için tıklayınız. Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde * Demokrasilerde en iyi yönetim biçimidir. * En önemli unsur seçimdir. * Halkın, seçtiği temsilciler aracılığı ile kendini yönetmesidir. * Yeni Türk devletinin değişmez yönetim biçimi olarak kabul edildiği için temel ilkelerin başına konulmuştur. * Atatürk’e göre Türk ulusunun tabiatına ve adetlerine …

Devamını Oku

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar 1.        Toplumun ihtiyaçlarının giderilmesinde akıl ve bilimin esas olarak alınması 2.        Kişilere din, vicdan ve ibadet özgürlüğü tanınması ** Saltanatın kaldırılması (İlk adım) ** Halifeliğin kaldırılması (en önemli aşaması) ** Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması ** Tevhid-i Tedrisat Kanunu ** Medreselerin kapatılması ** Tekke ve zaviyelerin kapatılması ** Kıyafet devrimi (Din adamlarının kıyafetlerinden bahsediyorsa) ** …

Devamını Oku


] }