Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

1.        Toplumun ihtiyaçlarının giderilmesinde akıl ve bilimin esas olarak alınması
2.        Kişilere din, vicdan ve ibadet özgürlüğü tanınması

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar** Saltanatın kaldırılması (İlk adım)
** Halifeliğin kaldırılması (en önemli aşaması)
** Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması
** Tevhid-i Tedrisat Kanunu
** Medreselerin kapatılması
** Tekke ve zaviyelerin kapatılması
** Kıyafet devrimi (Din adamlarının kıyafetlerinden bahsediyorsa)
** Türk Medeni Kanunu
** Anayasadan “devletin dini İslam’dır” maddesinin çıkarılması (1928)
** Laiklik ilkesinin anayasada yer alması (1937)

Laiklik İlkesi konu anlatımı için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürk İlke ve İnkılapları Eşleştirme Tablosu

Atatürk ilke ve inkılapları ayrılmaz bir bütündür. Yapılan her inkılap en az bir ilke ile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir