Devletçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Maddeler Halinde

Devletçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar

  1. Devlet imkânları ekonomiye girmesi ile sanayi hamlesi başlamıştır. Böylece halkın refah düzeyi yükselmeye başlamıştır.
  2. Devlet yatırım yaparken bölgeler arasındaki farklılığın ortadan kaldırılması için çalışmalar başlatmıştır. Böylece Osmanlı Devleti döneminde kendi kaderine terk edilen Anadolu kalkınmaya başlamıştır.
  3. Ulaşım ve haberleşmede önemli hamleler yapılmış, Türk toplumu sosyal alanda gelişme katetmiştir.
  4. Teknik eleman eksiğinin kapatılması ve eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.
  5. Planlı ekonomiye (I. beş yıllık kalkınma planı) geçilerek ağır sanayi hamlesi yapılmış, ülkenin dışa bağımlılığı azaltılmaya çalışılmıştır.
  6. Türk çiftçisinin ürünlerini en iyi şekilde değerlendirmesi için fırsatlar tanınmış ve üreticinin zarar görmemesi için uğraşılmıştır.

Devletçilik İlkesinin Anahtar Kelimeleri konu anlatımı için tıklayınız.

Devletçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde konu anlatımı için tıklayınız.

Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar konu anlatımı için tıklayınız.

Devletçilik İlkesi konu anlatımı için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

İnkılapçılık İlkesinin Anahtar Kelimeleri

İnkılapçılık İlkesinin Anahtar Kelimeleri Konu ile ilgili örnek soru çözümü için resmin altına bakınız. * …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir