Devletçilik İlkesi

Devletçilik

  • Devletçilik Türkiye’nin özel koşullarından doğmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlıdan güçlü ekonomi, güçlü burjuvazi devralmamıştır. Bu yüzden T.C.’nin ilk yılarında özel yatırımcılar çok çok azdı. Teşviki Sanayi Kanunu ile özel teşebbüs sanayi alanına çekilmek istense de özel teşebbüsün elinde yeterli sermaye olmadığı için başarısız olmuştur. Bunun üzerine I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’yla devletçilik filen başlatıldı.
  • Devletçilik; özel teşebbüsün yetişemediği yerde büyük yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesidir. Özel teşebbüsü yok saymaz, tersine destekler.
  • Devletçilik “Karma ekonomi” olarak da bilinir. Çünkü özel teşebbüsle devlet birlikte yatırım yapmıştır.

Devletçilik İlkesi

  • Türkiye’de özelleştirmenin hızlandığı bu günlerde devletçilik eski önem ve özelliğini yitirmiştir.
  • Atatürk’e göre devletçilik güçlü ve çağdaş bir devlet meydana getirmenin temel bir aracı olduğu kadar halkçılık ilkesinin de tamamlayıcısıdır.
  • Sümerbank, Etibank gibi kurumlar bu ilke doğrultusunda kurulmuştur.

Kesin zaruret olmadıkça piyasalara karışılmaz, bununla beraber hiçbir piyasa başıboş değildir.”

Atatürk

Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar konu anlatımı için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürk İlke ve İnkılapları Eşleştirme Tablosu

Atatürk ilke ve inkılapları ayrılmaz bir bütündür. Yapılan her inkılap en az bir ilke ile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir