Halkçılık İlkesi

Halkçılık İlkesi

Halk; bir ülkede yaşayan, o ülkeyi vatan bilen, kaderini o ülkenin kaderine bağlamış insanların tamamıdır.

  • Halkçılık bireyler arasında hiçbir fark gözetmeksizin halkı tek ve eşit kabul etmektir. Halkçılıkta esas, halkın kendini demokratik esaslara uygun yönetmesidir.
  • Halkçılık, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin zorunlu sonucudur.
  • Halkçılık, karışmış kaynaşmış bir toplum yaratma uğraşıdır.

Halkçılık ilkesinin birbirini tamamlayan üç önemli özelliği vardır:

  1. Halk yönetimi, yani siyasal demokrasidir.
  2. Kanun önünde herkesin eşit olması, hiçbir kişi veya zümreye ayrıcalık tanınmamasıdır.
  3. Sınıf mücadelesinin reddi ve toplumun dayanışma içinde gelişmesidir.

Halkçılık İlkesi

Halkçılıkla ilgili bazı önemli gelişmeler şunlardır:

  • TBMM’nin açılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, cinsiyet ayrımının giderilmesi, Medeni Kanun’la Türk kadınına sosyal, hukuksal, ekonomik alanlarda haklar tanınması, kadınların her alanda erkekle eşit kılınması… Türk kadınına siyasal haklar verilmesi, Soyadı kanunu ile imtiyaz belirten unvanların yasaklanması
  • İnsan ve insanlık sevgisi ilkesi, halkçılık ilkesin bütünler.

“Biz memleket halkı fertlerini ve çeşitli sınıf mensuplarını birbirlerine yardımlarını aynı kıymet ve mahiyette görürüz, hepsinin menfaatlerini aynı derecede ve aynı eşitçilik duygusuyla teminine çalışırız.”

Atatürk

Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar konu anlatımı için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürk İlke ve İnkılapları Eşleştirme Tablosu

Atatürk ilke ve inkılapları ayrılmaz bir bütündür. Yapılan her inkılap en az bir ilke ile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir