Milliyetçilik İlkesi

Milliyetçilik İlkesi

Millet: Geçmişte ve şuanda bir arada yaşayan, gelecekte de bir arada yaşama inancında ve isteğinde olan, aynı vatana sahip, o vatanın maddi ve manevi değerlerine sahip çıkan, aralarında dil, tarih, kültür ve ülkü birliği olan insanların oluşturduğu topluluktur.

Arapça “millet” kelimesinden gelen millet “topluluk” anlamına gelmekteydi. Günümüzde millet kavramı ortak bağları olan, ortak ideal etrafında toplanmış insan topluluğunu ifade etmektedir.

  • Milliyetçilik; kendilerini aynı milletin üyesi sayan kişilerin mensup olduğu toplumu yüceltme isteğidir. Coğrafi ve siyasi birlik, kültür, tarih birliği, ülke birliği olarak sıralanabilir. Aynı vatanı paylaşan, aynı siyasal yönetim altında yaşayan, aralarında tarihin derinliklerinden gelen birliktelik olan ve bu ortaklıkları sürdürmek isteyen insanların oluşturduğu toplum, millet statüsüne ulaşmış demektir.
  • Milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında, milletin varlığından kaynaklanan milli güç unsurları önemli derecede etkilidir. Bu unsurlar sosyal, siyasal, askeri, ekonomik ve teknolojik güç olarak sınıflanabilir.
  • Atatürk’ün millet anlayışında ırkçılık ya da ümmetçilik yoktur.

Milliyetçilik İlkesi

Milliyetçilikle ilgili bazı temel gelişmeler şunlardır:

  • Türk Kurtuluş savaşı, Misakı Milli, İstiklal Marşı, Türk bayrağını koruma kanunu, Türk parasını koruma kanunu, Türk Tarih ve Dil Kurumları, bağımsızlıkla ilgili her türlü çalışmalar…
  • Ulusal birlik ve beraberlik ve ülke bütünlüğü ile mili bağımsızlık, milliyetçilik ilkesini bütünler.

“Türk halkı asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış, istiklali bir lâzımı hayatiye telakki etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.”

Atatürk

“Ülkesini ve yüksek istiklalini korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.”

Atatürk

Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar konu anlatımı için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürk İlke ve İnkılapları Eşleştirme Tablosu

Atatürk ilke ve inkılapları ayrılmaz bir bütündür. Yapılan her inkılap en az bir ilke ile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir