Atatürk İlke ve İnkılapları Eşleştirme Tablosu

Atatürk ilke ve inkılapları ayrılmaz bir bütündür. Yapılan her inkılap en az bir ilke ile bağlantılıdır. Bu durumda pek çok sınavda karşımıza soru olarak gelmektedir. Kabotaj Kanunu, Medeni Kanun, Aşar vergisinin kaldırılması, Soyadı kanunu, halifeliğin kaldırılması, saltanatın kaldırılması, kapitülasyonların kaldırılması, Tevhidi Tedrisat Kanunu hangi ilke ile ilgilidir biçiminde sorular gelmektedir.

Eşleştirme tablomuzun İnkılap Tarihi sınavlarında, TYT, AYT ve KPSS hazırlığında işinize yarayacağını düşünüyoruz.

Atatürk İlke ve İnkılapları Eşleştirme Tablosu

Atatürk İlke ve İnkılapları Eşleştirme Tablosunu aşağıda görebilirsiniz. Arzu edenler için bir altına resim formatında eklenmiştir.

Atatürk İlkeleriAtatürk İnkılapları
CUMHURİYETÇİLİK Egemenliğin bir kişiye veya zümreye değil, toplumun tümüne ait olduğu devlet sistemidir. Temel ilke seçimdir Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.– TBMM’nin açılması
– 1921 ve 1924 anayasalarının yapılması
– Saltanatın kaldırılması
– Cumhuriyetin ilanı
Halifeliğin kaldırılması
– Siyasi partilerin kurulması
– Ordunun siyasetten ayrılması
– Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması
DEVLETÇİLİK Halkçılığın zorunlu sonucudur. Devlet; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temel faktörüdür. Özel teşebbüsün tamamen reddi değildir.– Beş Yıllık Kalkınma planlarının hazırlanması
– Sümerbank ve Etibank’ın kurulması
– Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün kurulması
– Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) oluşturulması
– Faiz oranlarının devlet tarafından belirlenmesi
– Merkez Bankası’nın kurulması
– Devlet Demir Yolarının kurulması
MİLLİYETÇİLİK Irkçılığa karşıdır, laiktir, birleştiricidir. Kendi Türk olarak gören herkesi Türk kabul eder. En önemli birlik noktası dil ve kültür birliğidir.– TBMM’nin açılması
– Kapitülasyonların kaldırılması
– Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
– Türk Tarih ve Türk Dil Kurumu’nun yapılması
– Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
– Yabancı işletmelerin satın alınması
– Türk parasının koruma kanununun kabulü
– Reji idaresinin yabancı denetimden çıkarılması
LAİKLİK Toplumun ihtiyaçlarının giderilmesinde akıl ve bilimin esas olarak alınması Kişilere din, vicdan ve ibadet özgürlüğü tanınması– Saltanatın kaldırılması
– Halifeliğin kaldırılması
– Şeriye mahkemelerinin kapatılması
– Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması
– Tevhid-i tedrisat kanunun kabul edilmesi
– Medreselerin kapatılması
– Medeni Kanunun kabulü
– Tekke ve zaviyelerin kapatılması
– Şapka Kanunu’nun kabulü
– Kılık kıyafet Kanunu’nun kabulü
– Devletin dini İslam’dır.” maddesinin anayasadan çıkarılması
– Laiklik ilkesinin anayasaya alınması
HALKÇILIK Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerinin doğal sonucudur. Halkın kendi kendisini yönetmesini öngörür Kanunlar önünde eşitliği kabul eder Sınıf mücadelesini reddeder Hiçbir toplumsal gruba ayrıcalık tanımaz– Medeni Kanun’un kabulü
– Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması
– Okuma yazma seferberliğinin başlatılması
– Aşar vergisinin kaldırılması
– Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi
– Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
– Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
İNKILAPÇILIK Türk milletini geride bırakan tüm müesseseleri yıkarak yerine en yüksek medeni gerekçelere göre ilerlemeyi sağlayacak müesseseleri kurmayı amaçlar. Sosyal ve kültürel kalkınmanın temel faktörüdür. İleriye ve çağdaşlaşmaya yöneliktir. Diğer ilkelerin durağanlıktan çıkmasını ve sürekliliğini sağlar.Yapılan tüm inkılaplar, inkılapçılık ilkesinin gereğidir
Atatürk ilke inkılap eşleştirmesi tablo
Atatürk İlke ve İnkılapları Eşleştirme Tablosu

] }

Tavsiye Konular

inkılapçılık ilkesinin anahtar kelimeleri

İnkılapçılık İlkesinin Anahtar Kelimeleri

Özellikle test sorularında (LGS, TYT, AYT, KPSS) uzuuun paragraflar verilmekte ve aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir