Atatürk İnkılapları Tablo Halinde

Atatürk İnkılapları Tablosu

Tablonun altına resim formatında olan halide eklenmiştir.

SİYASİ ALANDA İNKILAPLAR

HUKUK ALANINDA İNKILAPLAR

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA İNKILAPLAR

1. TBMM’nin açılması
2. İstiklal Marşının Kabulü
3. Cumhuriyet’in ilanı
4. Saltanatın kaldırılması
5. Halifeliğin kaldırılması
6. Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması
7. Ordu ve siyasetin ayrılması
8. Çok partili hayata geçiş denemeleri
9. Anayasaların hazırlanması
10. Kadınlara siyasi hakların verilmesi
1. Anayasaların hazırlanması
2. Türk Medeni Kanunun Kabulü
3. Patrikhanenin hukuki yetkilerinin elinden alınması
4. Cemaat ve Şeriat Mahkemelerinin kapatılması
5. İsviçre’den Borçlar Kanunu’nun alınması
6. Almanya’dan Ticaret Kanunu’nun alınması
7. İtalya’dan ceza Kanunu’nun alınması
1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Kabulü
2. Medreselerin kapatılması
3. Maarif Teşkilatı Hakkında Kanunun kabulü
4. Yeni Türk harflerinin kabulü
5. Millet Mekteplerinin açılması
6. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
7. Türk Dil Kurumu’nun kurulması
8. İstanbul Üniversitesi’nin açılması
9. Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi’nin açılması
10. Halkevlerinin açılması

EKONOMİ ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

DİĞER

TARIM ALANINDA

TİCARET ALANINDA

SANAYİ ALANINDA

1. Aşar vergisinin kaldırılması
2. Ziraat Bankası’nın geliştirilmesi
3. Tarım Kredi Koopera-tiflerinin kurulması
4. Tarım satış koopera-tiflerinin kurulması
5. Toprak Reformu
6. Yüksek Ziraat Enstitüsü’ nün kurulması
1. Kapitülasyonların kaldırılması
2. İş Bankasının kurulması
3. Kabotaj Kanunu’nun kabulü
4. Merkez Bankası’nın kurulması
5. Türk Parasını koruma kanunun kabulü
6. Menkul Kıymetler ve Borsalar Kanunu’nun kabulü
7. Yabancıların elindeki işletmelerin satın alınması
1. Teşvik-i sanayi Kanunu’nun kabulü
2. I. Beş Yıllık kalkınma Planı’nın hazırlanması
3. Sümerbank’ın kurulması
4. Etibank ve MTA’nın kurulması
5. II. Beş yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması
6. Karabük Demir- Çelik Fabrikasının açılması
1. TCDDY’ nın kurulması
2. Milli Hava Ulaştırma Teşkilatı’nın kurulması
3. Denizbank’ın kurulması
4. Sağlık Bakanlığı’ nın kurulması
5. Numune Hastanelerinin kurulması
6. Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün kurulması
7. Çocuk Esirgeme Kurumu, Yeşilay, Kızılay, Verem Savaş, derneklerinin kurulması

TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

1. Sağlık ve sosyal yardım bakanlığının kurulması
2. Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
3. Kılık kıyafet değişiklik yapılması
4. Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması
5. Uluslararası rakamların kabulü
6. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi

Kaydet

Kaydet

Kaydet


Tavsiye Konular

Türk İnkılabı-min

Meclis Hükümeti Sistemi Hakkında Bilgi

Meclis Hükümeti Sistemi Meclis Hükümeti Sistemi Nedir? Kurulacak olan hükümetin bütün üyelerinin (bakanların) meclis içinden ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir