Devletçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde

Devletçilik ilkesi özel sektörün gücünün yetmediği durumlarda devletin ekonomiye girmesi seklinde özetlenebilir. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde bulunduğu şartlardan dolayı ortaya çıkmıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: Devletçilik İlkesi

BİR TAVSİYE DAHA: Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Devletçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nden genç Türkiye Cumhuriyeti’ne çok zayıf bir ekonomi ve çok az düzeyde bir sermaye ve sermayedar kalmıştır. Devletin gerçekleştirmek zorunda olduğu ekonomik kalkındırmayı bu şartlar altında özel sektörün yapması imkansızdı. Bu şartlar altında ortaya çıkan Devletçilik İlkesinin Özellikleri şöyledir.

  • Devletin ekonomik kalkınmayı sağlamak için yaptığı bütün müdahaleler bu ilke ile ilgilidir.
  • Ekonomideki devletçilik, özel girişimlerin gerçekleştiremeyeceği ekonomik atılımları devletin kendi imkânlarıyla yapmasıdır.
  • Devletçilikte özel girişim (liberal ekonomi) engellenmez; ancak devlet ekonomiye müdahale etmeyi görevleri ve hakları arasında görür.
  • Bu ilke Türkiye’de zorunluluk sonucu kabul edilmiştir.
  • Halkçılık ilkesinin doğal sonucudur.
devletçilik ilkesinin özellikleri
Devletçilik İlkesinin Özellikleri

Devletçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Maddeler Halinde konu anlatımı için tıklayınız.

Devletçilik İlkesinin Anahtar Kelimeleri konu anlatımı için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürk İlke ve İnkılapları Eşleştirme Tablosu

Atatürk ilke ve inkılapları ayrılmaz bir bütündür. Yapılan her inkılap en az bir ilke ile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir