Halkçılık İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde

Kısaca Türk vatandaşlarının her alanda eşitliği şeklinde tanımlayabiliriz Halkçılık İlkesini. Türkiye Cumhuriyeti’nde kimsenin kimseye karşı dil, din, ırk, cinsiyet ve ekonomik açısından üstünlüğü olamaz. Kanun önünde tüm vatandaşlar eşittir.

OKUMA TAVSİYESİ: Halkçılık İlkesi

BİR TANE DAHA: Halkçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Maddeler Halinde

Halkçılık İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde

Halkçılık ilkesi halkın devlet ile olan bağını güçlendirmiştir. Zira bu ilke tüm vatandaşlar her alanda eşit hale gelmiştir. Halkçılık İlkesinin Özellikleri şöyle sıralanabilir.

  • Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerinin zorunlu sonucu olarak Halkçılık ilkesi doğmuştur.
  • Bütünleyici ilkelerden milli egemenlikle doğrudan ilgilidir.
  • Toplumu oluşturan bireyler arasındaki ayrıcalıkların ortadan kaldırılmasıdır.
  • Halk arasında din, dil, ırk farklılığı olmaksızın herkesin kanun önünde eşit olmasıdır.
  • Halkçılık her türlü sınıf farklılığını / mücadelesini ve ayrıcalığını reddeder.
  • Sosyal adaleti sağlamayı amaçlar.
halkçılık ilkesinin özellikleri
Halkçılık İlkesinin Özellikleri

BİR BAK DERİM: Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Halkçılık İlkesinin Anahtar Kelimeleri konu anlatımı için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürk İlke ve İnkılapları Eşleştirme Tablosu

Atatürk ilke ve inkılapları ayrılmaz bir bütündür. Yapılan her inkılap en az bir ilke ile …

2 Yorumlar

  1. Teşekkürleeeeeeerç

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir