Tag Archives: laiklik ilkesinde yapılan yenilikler

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar 1.        Toplumun ihtiyaçlarının giderilmesinde akıl ve bilimin esas olarak alınması 2.        Kişilere din, vicdan ve ibadet özgürlüğü tanınması ** Saltanatın kaldırılması (İlk adım) ** Halifeliğin kaldırılması (en önemli aşaması) ** Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması ** Tevhid-i Tedrisat Kanunu ** Medreselerin kapatılması ** Tekke ve zaviyelerin kapatılması ** Kıyafet devrimi (Din adamlarının kıyafetlerinden bahsediyorsa) ** …

Devamını Oku