18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri Maddeler Halinde

18. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri

> Avrupa’nın gerisinde kalındığı kabul edilip Avrupa örneğinde ıslahatlar yapılmıştır.
> Askeri başarısızlıklar ve mâliyenin bozulması nedeniyle askeri ve mali ıslahatlara ağırlık verilmiştir.
> Askeri alandaki ıslahatlarla kaybedilen yerler geri alınmak istenmişse de daha büyük kayıplar verilmiştir.
> Batnın eğitim ve kültürel alanında da ileri olduğu kabul edilmeye başlanmıştır.
> Avrupa’nın yönetim ve hukuk alanındaki ilerlemeleri göz ardı edilmiştir.
> Devlet politikası haline getirilmeye çalışılsa da XVII. yüzyıl örneğinde olduğu gibi devlet adamları ve padişahlara bağlı kalarak, bireysellikten uzaklaşılamamıştır.
> Halka dayandırılmadığı gibi toplumun çağdaşlaştırılması da düşünülememiştir. Bir başka ifadeyle toplumun değil devlet kurumlarının güçlendirilmesine çalışılmıştır.
> Çıkarları zedelenenler ve özellikle de ulema, yeniçerileri kışkırtarak ıslahatları engellemeye çalışmıştır.
> Patrona Halil ve Kabakçı Mustafa isyanları XVIII. yüzyıl ıslahatlarını kesintiye uğratmıştır.


Tavsiye Konular

XVIII

3. Selim Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

3. Selim Dönemi Islahatları Maddeler Halinde Üçüncü Selim yenilik taraftarı olup kendisine yenilik yapmasını tavsiye ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir