Büyük Selçuklu Devletinde Divanlar ve Görevleri Kısaca

Büyük Selçuklularda Divanlar ve Görevleri

Divan-ı İstifa
Devletin malî işlerini yürütmekle görevliydi. Vergilerin toplanması ve harcamaların takibinden bu divan sorumluydu. Divan-ı İstifaya başkanlık yapan kişiye “müstevfi” denirdi.
Divan-ı Arz
Görevleri hassa askerlerinin maaşlarını ödemek ve ordunun her türlü ihtiyacını karşılamaktı. Bu divanın başkanına “arız” denirdi.
Divan-ı İşraf
Görevi devletin malî ve idari işlerinin doğru yürütülüp yürütülmediğini denetlemekti. Divan-ı İşrafa “müşrif” başkanlık ederdi.
Divan-ı İnşa
Bu divan sultanın iç ve dış yazışmalarından sorumluydu. Başkanı olan “tuğrai”, sultana ait mektuplar ile berat ve menşur gibi devletin yazılı belgelerine tuğra çekerdi.
Niyabet-i Saltanat
Hükümdar başkentte olmadığı zamanlarda devlet işleri ile ilgilenen divandı. Bu ma-kamda bulunan ve sultana vekalet eden kimseye “naip” adı verilirdi.
Divan-ı Mezalim
Hükümdarın başkanlık ettiği yüksek mahkemedir. Ağır siyasi suçlar görüşülüp karara bağlanırdı. Başkanına “emir-i dad” denirdi.
Divan-ı Berit
Başında “sahib-i berid”in bulunduğu “divan-ı berid” ise posta işlerini yürütmekle görevliydi.


Gelen Aramalar:

divanı işraf, divanı tuğra, niyabeti saltanatın görevi, selcuklularin divani, divan i berid nedir

Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Ekonomi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Ekonomi Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Siyaset konu anlatımı için tıklayınız. Demokrat ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir