Büyük Selçuklu Devletinde Divanlar ve Görevleri Kısaca

Büyük Selçuklularda Divanlar ve Görevleri

Divan-ı İstifa
Devletin malî işlerini yürütmekle görevliydi. Vergilerin toplanması ve harcamaların takibinden bu divan sorumluydu. Divan-ı İstifaya başkanlık yapan kişiye “müstevfi” denirdi.
Divan-ı Arz
Görevleri hassa askerlerinin maaşlarını ödemek ve ordunun her türlü ihtiyacını karşılamaktı. Bu divanın başkanına “arız” denirdi.
Divan-ı İşraf
Görevi devletin malî ve idari işlerinin doğru yürütülüp yürütülmediğini denetlemekti. Divan-ı İşrafa “müşrif” başkanlık ederdi.
Divan-ı İnşa
Bu divan sultanın iç ve dış yazışmalarından sorumluydu. Başkanı olan “tuğrai”, sultana ait mektuplar ile berat ve menşur gibi devletin yazılı belgelerine tuğra çekerdi.
Niyabet-i Saltanat
Hükümdar başkentte olmadığı zamanlarda devlet işleri ile ilgilenen divandı. Bu ma-kamda bulunan ve sultana vekalet eden kimseye “naip” adı verilirdi.
Divan-ı Mezalim
Hükümdarın başkanlık ettiği yüksek mahkemedir. Ağır siyasi suçlar görüşülüp karara bağlanırdı. Başkanına “emir-i dad” denirdi.
Divan-ı Berit
Başında “sahib-i berid”in bulunduğu “divan-ı berid” ise posta işlerini yürütmekle görevliydi.


Gelen Aramalar:

divanı işraf, büyük selçuklu devletinde divan teşkilatı ve ordu hakkında bilgi veriniz, büyük divan içerisinde yer alan divanlar, divan ı işraf, buyuk selçuklularda divan

Tavsiye Konular

uygarlıkların doğuşu

Frigyalılar Hakkında Kısa Bilgi

Frigyalılar Frigler, Ege göçleri sırasında Anadolu’ya gelerek M.Ö. 800 yıllarında Gordion (Polatlı) merkezli bir devlet ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir