Gaznelilerin Yıkılmasında Etkili Olan Faktörler

Gaznelilerin Yıkılmasında Etkili Olan Faktörler

1- Dandanakan Savaşı,

2- Sultan Mahmut’tan sonra başa geçen hükümdarların dirayetsizliği

3- Geniş bir coğrafi bölgeye hükmetmeleri,

4- Bu bölgelerde farklı etnik kökenden olan bir çok milletin bulunması (Afgan, Hint, Fars, Arap, Türk),

5- Bu milletler arasında sosyal ve kültürel birliğin oluşturulmaması,

6- Ordu içerisinde farklı milletlere ait askerlerin bulunması yüzünden sık sık çıkan ayaklanmalar


Tavsiye Konular

türk-islam devletleri

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı   Türklerin hakimiyet anlayışına göre, tanrı yeryüzünü yönetme yetkisini (Kut) ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir