Halife Ömer b. Abdülaziz Dönemi Kısaca

Halife Ömer b. Abdülaziz Dönemi Kısaca

II. Ömer Dönemi

Ömer b. Abdulaziz döneminde ülkede vergiler adaletli bir şekilde toplanmış, önceki Emevi hareketlerinin davranışlarından farklı olarak Hz. Ali soyundan gelenlere ve diğer uluslardan halka hoşgörülü davranılmıştır. Halife Ömer lüks Emevi yaşantısını bırakmış, gösterişten uzak bir yaşam sürmüştür. Emevi ayrımcılığı yapmamış makamları hak edenlere teslim etmiştir.Bu uygulamalar sonucunda Arap olmayan uluslar arasında İslamiyet hızla yayılmıştır.

Ömer bin Abdülaziz’in Ölümü

Ömer bin Abdülaziz’in bu davranışları özellikle Emevi ailesini çok rahatsız etti. Halifenin bir kölesi kandırılarak zehirlettirildi. Halife ölüm yatağında köleyi konuşturarak azmettiricileri tespit etti. Onlardan tazminat alarak devlet hazinesine aktardı. 10 Şubat 720’de hakkında rahmetine kavuştu.

NOT: Ömer bin Abdülaziz amcası oğlu Halife Süleymân bin Abdülmelik’in yerine halife olmuştur. Bu döneme kadar Emevilerde halifelik babadan oğula geçerken Halife Ömer’in seçimle iş başına gelmiş olma olasılığı yüksektir.

NOT: Ömer bin Abdülaziz, Hz. Ömer’den sonra halife olan 2. Ömer olduğundan ve huy, yönetim tarzı olarak çok benzediğinden II. Ömer olarak adlandırılır.


Gelen Aramalar:

ömer b abdulaziz dönemi kısaca, ömer bin abdülaziz dönemi özellikleri

Tavsiye Konular

islam tarihi

İslam Kültür ve Uygarlığı Devlet Yönetimi

İslam Kültür ve Uygarlığı Devlet Yönetimi İslam Devletinde Devlet Yönetimi Hz. Muhammed döneminde devletin siyasi ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir