Hititlerde Devlet Yönetimi

Hititlerde Devlet Yönetimi

Hitit Devleti’nin başında Büyük Kral sanını taşıyan bir hükümdar bulunuyordu. Başlangıçta Hitit Krallığı feodal beyliklerden oluşuyordu. Daha sonra bu beylikler kaldırılarak yerlerine merkezden valiler atanmıştır. Böyle bir değişikle Hititler merkezi otoriteyi güçlendirmeyi amaçlamışlardır.

Hitit Kralı başkomutan, başyargıç ve başrahipti. İlk zamanlarda kralın yetkileri soylulardan oluşan Pankuş Meclisi tarafından sınırlandırılmıştır. Ancak imparatorluk döneminde Pankuş Meclisi’nin yetkileri azalırken kralın yetkileri artmıştır. Dolayısıyla soylular yönetimden uzaklaştırılmıştır.

UYARI

Bu durum kralların siyasi, askeri, dini yetkileri kendilerinde topladıklarını ve güçlerini arttırdıklarını göstermektedir. Dolayısıyla yargının bağımsızlığı engellenmiştir. Hititlerde Pankuş Meclisi’nin bulunması meşrutiyete benzeyen bir yönetim varlığını ve kralların yetkilerinin bir dönem kısıtlandığı gösterilmektedir.

Devlet yönetiminde kraldan sonra en yetkili kişi tavananna adı verilen kraliçeydi. Tavananna dini törenlere ve bayramlara başkanlık yapar, kral savaşa gittiğinde ülkeyi yönetirdi. Hatta Kadeş Antlaşması’nda Hitit kralının yanında kraliçeninde imzası yer almıştır. Bu durum Hititlerde kadınların devlet idaresinde etkili olduğunu göstermektedir.


Gelen Aramalar:

hititlerde devlet teskilati ders notlari, hititlerde devlet teşkilatı, hititlerde devlet yönetimi, hititlerde kralın görevleri, hititlerde kralın yetkilerini kısıtlayan meclis

Tavsiye Konular

uygarlıkların doğuşu

Hint Uygarlığı Hakkında Bilgi

Hint Medeniyeti Hint Yarımadası birçok nehir ve dağla birbirinden ayrılan çok sayıda coğrafi bölgeden oluşur. ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir