İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye

Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na fiilen katılmamasına rağmen savaş şartlarından çok fazla etkilenmiştir.

Almanya ile Müttefik Devletler arasında denge poli­tikası izleyen Türkiye, savaş dışı kalmak için çabala­mıştır. Mihver ve Müttefik Devletler ise Akdeniz’deki güç dengeleri dolayısıyla, Türkiye’yi kendi yanlarına çekme politikası izlemişlerdir.

İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türk Dış Politikası konu anlatımı için tıklayınız.

Müttefik Devletlerin Türkiye’yi Savaşa Çekme Çabaları konu anlatımı için tıklayınız.

Türkiye’nin Savaş Sürecinde Aldığı Önlemle konu anlatımı için tıklayınız.

İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri konu anlatımı için tıklayınız.


Tavsiye Konular

2

Adana Konferansı (Görüşmesi) Hakkında Bilgi

Adana Konferansı (Görüşmesi) Müttefik Devletlerin Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na Sokma Çabaları konu anlatımı için tıklayınız. ...