İlk Türk Devletlerinde Ordu Kısa Özet

Eski lise 1 müfredatında yer alan yeni müfredatta ise daha çok konu içlerine serpiştirilen İlk Türk Devletlerinde Ordu konusu aynı zamanda lise 3 tarih dersi Türklerde Devlet Teşkilatı ünitesi içinde yer almaktadır.

Türklerde Ordu

Türk Ordusunun başlıca nitelikleri şunlardı:
a)- Türk ordusu ücretsizdi.
b)- Türk Ordusu sürekliydi. (Ordu millet, Kadın-erkek her zaman savaşa hazırdı.)
c)- Türk Ordusunun temeli ATLI askerlerdi.
d)- Türk Ordusu disiplinli ve hızlıydı.
e)- Türk Ordusu onlu sisteme dayanır ve 24 tümenden oluşurdu.
f)- Türk Ordusu barış zamanlarında savaş yeteneğini kaybetmemek için sürek avları yapardı.

NOT: Türk ordu teşkilatını ilk kuran METE HAN olmuştur. Tanhu Mete silahlı gücünü 10’luk sisteme yönelik teşkilatlandırmıştı. Onluk sistem daha sonra bütün Türk devletlerinde kullanılmıştır. Bu rejim Avrupa’ya Attila ile girmiştir. (Türk ordusu; Çin, Roma, Bizans, Rus ve Moğol ordu örgütü üstünde etkisini götermiştir.)

Türk Ordusunu Silahları: Ok, yay, kement, kılıç, mızrak, kargı, süngü, kalkan vb..

Savaş taktiğinin 2 mühim özelliği ” Sahte Ricat” ( Sahte Çekilme ), ve “Pusu” dur. (Kurt kapanı, hilal taktiği)
Bu stratejiyle Malazgirt, Niğbolu,Mohaç savaşları benzeri savaşları kazanmışlardır.
Savaş taktikleri “keşif seferleri” ve “yıpratıcı savaşlar” a dayanır. (Keşif seferlerine yelme denirdi.)
Sınır boylarında tampon bölgeler oluşturulmuştur.


Gelen Aramalar:

ilk türk devletlerinde ordu kısaca, eski Türklerde Ordu hakkında bilgi verin kısaca, ilk türk devletlerinde ordu teşkilatı kısaca

Tavsiye Konular

türk-islam devletleri

İkta Sistemini Uygulayan Devletler

İkta Sistemini Uygulayan Devletler Tarihte ikta sistemini ilk uygulayan devlet Hititlerdir. İslam tarihinde ilk uygulayan ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir