İslam Devletinde Toplum Kısa Özet

İslam Devletinde Toplum

• Hz.Muhammed ve 4 Halife döneminde halk, Müslüman olanlar ve Müslüman olmayanlar olarak 2 kesime ayrılmış lakin Müslümanlar ayrılmamıştır.
• Emeviler halifeliği saltanat haline dönüştürmüşler, saraylarda lüks arasında yaşamaya başlamışlar, böylelikle halktan kopmalar başlamıştır.
• Emeviler döneminde halk 4 toplumsal sınıfa ayrılmıştır ;
• Müslüman Araplar : Devlette mühim vazifeleri yürüten, en üstün sınıftır.
• Mevali : Arap olmayan Müslüman sınıftır.
• Zımmiler ( Gayri Müslimler ) : Müslüman olmayan sınıftır. ( Haraç ve Cizye vergisi öderlerdi)
• Köleler : Savaş esirleri arasından seçilir ya da parayla satın alınırlardı. Toplumun en aşağı sınıfıydı.
• Abbasiler çağında , Mevali zihniyeti kaldırılmış, Arap olmayan Müslümanlara da önem verilmiştir. Başlangıçta İranlılar daha daha sonra Türkler, idare ve askeri kademelerde vazife almışlardır.


Tavsiye Konular

islam tarihi

İslam Kültür ve Uygarlığı Devlet Yönetimi

İslam Kültür ve Uygarlığı Devlet Yönetimi İslam Devletinde Devlet Yönetimi Hz. Muhammed döneminde devletin siyasi ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir