İslamiyet Öncesi Arabistan’da Sosyal ve Ekonomik Hayat

İSLÂMİYET’TEN ÖNCE ARABİSTAN YARIMADASI’NIN DURUMU

3. Sosyal ve Ekonomik Hayat

İslâmiyet’ten önce Arap Yarımadası’nda;

  • Arapların çoğu göçebe yaşıyordu. Yerleşik hayat tarzı Hicaz (Mekke–Medine–Taif) ve Yemen’de vardı.
  • Arap kabileleri birbiri üzerine akınlar yaparak mal, çocuk ve kadın kaçırıyorlardı. Bu gibi olaylar uzun süre devam eden kan davalarına sebep olmuştur.
  • Toplumda kadınlara önem vermemişler ve kız çocuklarını diri diri toprağa gömmüşlerdir.

Bedevilerin başlıca geçim kaynağı hayvancılıktı. Yerleşik Araplar ziraat ile uğraşmışlar, başta tahıl ve hurma yetiştirmişlerdir.

Araplar ticareti en iyi meslek kabul ediyorlardı. Mekkeliler bu sebepten tarımla uğraşan Medinelileri ve denizle uğraşan Ummanlıları küçümserlerdi. Hint ve Afrika’dan gelen mallar Filistin, Suriye ve Irak’ta satılırdı. Ayrıca Mekkeliler, ticaret sayesinde Arabistan dışında olup biten olaylardan da haberdar oluyorlardı.

Uyarı!

Mekke Arabistan’ın en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Bunun sebebi ise; Kâbe’nin dini yönden kutsallığı, Kâbe’deki putlar ve her yıl kurulan panayırlardır.


Gelen Aramalar:

risalet oncesi ekonomik hayat, islamiyetten önce arap yarımadasının sosyal durumu, islqmiyet oncesi arap yarimadasi ekonomik yapi maddeler halinde, Arap yarımadasının sosyal ve siyasi yapısı, islamiyet öncesi arap yarımadasının sosyal siyasi ve ekonomik durumu

Tavsiye Konular

islam tarihi

İslam Kültür ve Uygarlığı Devlet Yönetimi

İslam Kültür ve Uygarlığı Devlet Yönetimi İslam Devletinde Devlet Yönetimi Hz. Muhammed döneminde devletin siyasi ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir