Karahanlılar Kısa Özet

9. sınıf tarih dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ alt başlığı olan Karahanlılar kısa özetini aşağıdan okuyabilirsiniz.

Daha farklı bir Karahanlılar Özet Konu Anlatımı için tıklayınız.

Karahanlılar

Karluk, Yağma, Çiğil ve Tuhsi isimli Türk boyları Karahanlılar Devleti’ni kurmuştur. Karahanlılar Devleti’nin diğer adı İlighanlılardır. Devletin kurucusu bilinmemektedir. Bilinen ilk hükümdarları Bilgili Kül Kadir Han’dır. Başkentleri, Balasagun’dur.
• Satuk Buğra Han (Abdülkerim) devrinde İslamiyet benimsenmeye başlamışlardır. Karahanlılar, Orta Asya’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir.
• 999’da Samanoğulları’na son vererek Maveraünnehir bölgesine sahip oldular. Gaznelilerle komşu olunca, onlarla uğraş etmeye başladılar.
• En parlak dönemleri Yusuf Kadir Han devrindir. Yusuf Kadir Han’ın ölümünün ardından, taht dövüşleri ve Gaznelilerle uğraş devleti yıpratmış, doğu ve batı olarak ikiye ayrılmışlardır.  Doğu Karahanlıların merkezi Kaşgar, Batı Karahanlıların merkezi Semerkant olmuştur. Doğu Karahanlılara, Karahıtaylar; Batı Karahanlılara Harzemşahlar son vermiştir.
• Arapça ile karşılaşmalara nazaran, resmi lisan olarak Türkçeyi kullanmışlardır. Bundan sonraki Türk devletleri Arapça ve Farsçayı resmi lisan yapmışlardır. Bu sebeple Karahanlılar, resmi dili Türkçe durumda olan ilk Türk devleti sayılmıştır. Uygur alfabesi ile yazışmışlardır.
• Türk edebiyat tarihinin 2 mühim yapıtı durumda olan Divan-ı Lügati’t Türk (Kaşgarlı Mahmud) ve Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip) Karahanlılar devrinde yazılmıştır.


Gelen Aramalar:

karahanlılar özet, karahanlılar, karahanlılar nerede kuruldu, karahanlı dönemi kısa özet, tuhsi boyu

Tavsiye Konular

türk-islam devletleri

Eyyubiler Devleti Hakkında Kısa Bilgi

Eyyûbiler Devleti (1174 – 1250) Fatımî Devleti’nin Haçlı Seferleri karşısında zayıflamasıyla Mısır’da iç karışıklıklar artmıştır. ...

4 Yorumlar

  1. işime çok yaradı bunu yapana teşekkür ediyorum

  2. Eyw Çok İşime Yaradı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir