Kültür ve Uygarlık Kavramı Kısaca

9. Sınıf tarih dersi 2. ünitesi olan Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar kapsamında yer alan İlk çağ Uygarlıkları konusu alt başlığı olan Kültür ve Uygarlık konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

Kültür ve Uygarlık Kavramı

KÜLTÜR: Bir millete ait maddi ve manevi değerler bütünüdür.
UYGARLIK: Birden fazla kültürün bir araya gelmesiyle oluşan kültür birleşimine medeniyet denir.
ÖRNEK: İslam uygarlığı, Batı uygarlığı, Doğu Medeniyeti…
Türk Kültürü, Arap Kültürü…

Kültür ile uygarlık kavramlarını karşılaştırınız.

Kültür 1 millete aitken, uygarlık 1’den fazla kültürün biraraya gelmesi ile oluşur.

ÖRNEK: Sümer, Akad, Elam, Babil, Asur kültürleri Mezopotamya’yı; Hitit, Frigya, İyon, Lidya ve Urartu kültürleri ise Anadolu’yu önemli bir uygarlık merkezi hâline getirmiştir.


Gelen Aramalar:

kültür medeniyet farkı, Kültür ne uygarlık ne

Tavsiye Konular

uygarlıkların doğuşu

Hint Uygarlığı Hakkında Bilgi

Hint Medeniyeti Hint Yarımadası birçok nehir ve dağla birbirinden ayrılan çok sayıda coğrafi bölgeden oluşur. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir