Mezopotamya Uygarlıkları Hangileridir?

MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ

Tarihin en eski uygarlık merkezlerinden biri olan Mezopotamya, Dicle ile Fırat nehirleri arasında kalan bölgedir. İklim ve coğrafi şartlarının insanların yaşayışına uygun olması, göç yolları üzerinde bulunması gibi nedenlerden dolayı birçok medeniyete beşiklik yapmıştır.

Bölgede kurulan en önemli uygarlıklar Sümerler, Akadlar, Babiller, Asurlar ve Elmalılardır. Mezopotamya da yüksek bir medeniyet kurulmasına rağmen günümüze kadar önemli mimari eserleri ulaşamamıştır. Bunun nedeni bölgede taş bulunmadığı için evlerin ve tapınakların kerpiçten yapılmasıdır.


Tavsiye Konular

uygarlıkların doğuşu

Hint Uygarlığı Hakkında Bilgi

Hint Medeniyeti Hint Yarımadası birçok nehir ve dağla birbirinden ayrılan çok sayıda coğrafi bölgeden oluşur. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir