Türkiye’nin 2. Dünya Savaşına Girişi

Türkiye’nin 2. Dünya Savaşına Girişi

Türkiye, savaş sürecinde tarafsızlığını koruma politi­kası takip etmiştir. 23 Şubat 1945’te ise Almanya’ya ve Japonya’ya savaş ilan etmiş, fiilen savaşmasa da simgesel olarak savaşa girmiştir..

Türkiye’nin Almanya ve Japonya’ya Savaş İlanının Nedenleri:
– San Francisco Konferansı’na katılma isteği
– Yalta Konferansı’nda, Birleşmiş Milletlere sadece 1 Mart 1945’e kadar Almanya’ya savaş açan dev­letlerin katılabilmesi kararının alınması
– SSCB’nin; Kars, Ardahan ve Artvin vilayetleri ile Boğazlardan askeri üs istemesi
– Türkiye’nin; SSCB tehlikesine karşı, İngiltere ve Fransa ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlaması
– Türkiye’nin galip taraf içerisinde yer alıp savaştan sonra ulusal çıkar sağlama politikası izlemesi


Tavsiye Konular

2

Müttefik Devletlerin Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na Sokma Çabaları

Müttefik Devletlerin Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na Sokma Çabaları Müttefiklerin Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na Sokmak İste­melerinin ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir